RSS Feed

Frekvenční měniče

Jako jeden z předních výrobců pohonné techniky nabízíme k našim mechanickým komponentům samozřejmě i vhodné měniče. Vyvíjíme a vyrábíme pohonové a frekvenční měniče k řízení a regulaci hnacích ústrojí ve strojích a zařízeních. A to pro centrální instalace ve spínací skříni resp. pro montáž na stěnu, stejně jako pro decentrální instalaci.

Co je frekvenční měnič?

Frekvenční měniče jsou elektronické přístroje, které umožňují regulovat otáčky třífázového motoru. Pozadí: Jestliže jsou elektrické stroje nebo třífázové motory provozovány přímo na síti střídavého napětí, mají k dispozici pouze pevné otáčky - v závislosti na počtu pólů a dodávané frekvence místní elektrické sítě. Jestliže ale aplikace nebo výrobní proces vyžaduje měnitelné střídavé napětí, tedy regulovatelnou rychlost, používají se frekvenční měniče. Ty dokáží z konstantního střídavého napětí generovat střídavé napětí s variabilní amplitudou (výška výstupního napětí) a frekvencí.

Jak funguje frekvenční měnič?

Frekvenční měnič se zapojuje před motor, aby produkoval měnitelné střídavé napětí odpovídající potřebě. Frekvenci a výšku napětí, s níž pracuje motor, tak již nevytváří elektrická síť, ale tento úkol přebírá frekvenční měnič a reguluje výstupní frekvenci a výstupní napětí.

Velká výhoda frekvenčního měniče? S frekvenčním měničem měníte otáčky motoru plynule téměř od nuly až po potřebné jmenovité otáčky a získáte výrazně širší rozsah otáček. Krouticí moment motoru při tom zůstává beze změny. Provozovatelé zařízení tak svou pohonnou techniku vždy přizpůsobí aktuálně požadovaným podmínkám. Kromě toho frekvenční měnič umožňuje přímou změnu směru otáčení. Ke změně pořadí fází stačí jednoduchý řídicí povel. Následně zapojený třífázový motor se pak otáčí opačným směrem.

Jaké druhy měničů existují?

Rozlišuje se mezi proudově a napěťově řízenými měniči. Co do funkce se rozlišují takto:

  • Proudově řízené frekvenční měniče udržují poměr mezi proudem a frekvencí (I/f) vždy konstantní a přicházejí v úvahu pro aplikace v horním rozsahu megawattů.
  • V dolním rozsahu megawattů, resp. kilowattů představují naopak současný stav techniky napěťově řízené frekvenční měniče . Udržují poměr mezi napětím a frekvencí neustále konstantní: Jestliže se má tedy motor, který je dimenzován na napětí 230 V a frekvenci 50 Hz, provozovat s 25 Hz, rozdělí se na polovinu i napětí (115 V).

Jednoduše vyjádřeno, v napěťově řízeném frekvenčním měniči se děje toto: Usměrňovač přeměňuje střídavé napětí dodávané ze sítě na stejnosměrné napětí. Meziobvod pak má za úkol toto stejnosměrné napětí vyhladit a stabilizovat. Následně generuje měnič působící na straně motoru střídavé napětí s výstupní frekvencí požadovanou ze strany aplikace. Přes výsledný poměr napětí/frekvence se pak dosáhnou potřebné otáčky motoru. Zadání, resp. výpočet potřebných otáček přebírá integrovaná řídicí jednotka, která vzájemně spojuje všechny konstrukční celky.

Kde se měniče používají?

Frekvenční měnič nalezneme v nejrůznějších odvětvích a aplikacích průmyslu. Ať už se jedná o pohony čerpadel a ventilátorů, obráběcích strojů, dopravních a montážních pásů, jeřábů nebo manipulačních systémů: Frekvenční měniče si již nelze z průmyslové výroby odmyslet. Neboť uzpůsobené nebo plynule nastavitelné otáčky umožňují optimalizované výrobní procesy – s tou dodatečnou výhodou, že pohony s regulací otáček zajišťují energeticky úsporný provoz .

Měniče pro jakékoli zařízení a stroj

Naše frekvenční měniče jsou v závislosti na potřebě a požadavku k dispozici v různých provedeních a s mnoha volitelnými funkcemi. Kromě toho je rozhodující, zda se má frekvenční měnič umístit na stěně, na centrálním a chráněném místěve spínací skříni nebo přímo v terénu - tedy decentrálně. A v závislosti na tom, jak jednoduchá nebo náročná daná aplikace je, se použijí spíše jednoduché frekvenční měniče nebo takzvané aplikační měniče s vysokým funkčním rozsahem, resp. víceosé servozesilovače .

Společnost SEW-EURODRIVE byla první firmou, která vyvinula decentrální techniku a uvedla na trh příslušné frekvenční měniče a mechatronické pohony. Provozovatelé zařízení díky nim podstatně snižují náklady na instalaci a vytvářejí mnoho možností, jak svá zařízení koncipovat modulárně nezávisle na spínací skříni. Do našeho portfolia v oblasti měničů patří mimo jiné zařízení k rekuperaci energie, které lze kombinovat s jedním nebo několika frekvenčními měniči a měniči pohonu. Kromě toho nabízíme jednoduché spouštěče motoru pro integraci do převodového motoru .

Frekvenční měniče pro instalaci do spínací skříně

Frekvenční měniče pro instalaci do spínací skříně
Frekvenční měniče pro instalaci do spínací skříně

Od jednoduchého měniče, přes standardní měnič nebo aplikační měnič až po modulární servoměnič pro Vás v nabídce máme rozsáhlý program pohonné elektroniky - pro centrální instalaci ve spínací skříni nebo rozvaděči:

Frekvenční měniče pro montáž na stěnu

SEW obrázek

Další a cenově příznivá možnost, jak centrálně instalovat frekvenční měnič, je montáž na stěnu. Uplatňuje se vždy tehdy, když se má zabránit pořízení drahé spínací skříně. Naše frekvenční měniče, které jsou pro tento způsob instalace vhodné, jsou provedeny v příslušném krytí od IP 54 do IP 66 (pro prašné a vlhké prostředí).

Spouštěč motoru pro decentrální instalaci

Spouštěče motoru pro decentrální instalaci

Stačí pro Vaši aplikaci čistě funkce měniče? Nebo chcete jednoduše pouze zapínat a vypínat motor, resp. přepínat směr otáčení motoru zleva doprava? I k tomu má společnost SEW-EURODRIVE pro Vás v programu vhodné výrobky:

Frekvenční měniče pro decentrální instalaci

Frekvenční měniče pro decentrální instalaci
Frekvenční měniče pro decentrální instalaci

Abyste mohli svou pohonnou elektroniku umístit blízko motoru, resp. převodového motoru, máme v nabídce rozsáhlé spektrum frekvenčních měničů: od jednoduchého měniče s parametrizovatelnými rampami pro robustní použití v jednoduchých aplikacích, přes standardní měnič s rozšířenými regulačními funkcemi až po volně programovatelný aplikační měnič pro komplexní architektury zařízení. Pokud chcete navíc decentrálně realizovat víceosé pohyby a zařízení s propojenými strojními moduly, pak jsou první volbou víceosé servozesilovače. Naše decentrální měniče v portfoliu jsou:

Ke kontaktnímu formuláři

Jsme tu pro Vás!

Máte konkrétní dotaz a chtěli byste od nás poradit? Pošlete nám zprávu se svými dotazy.

Kontaktujte nás
Kontakt

Zadejte prosím své PSČ pro nalezení vhodné kontaktní osoby.

Poslední návštěva