Standardní měniče MOVIPRO®-SDC

Kompaktní pohonový a polohovací měnič šetří místo a snižuje komplexnost Vašich zařízení. Díky decentrální technice disponuje vysokou úrovní integrace a může v terénu nahradit kompletní spínací skříně.

Decentrální měnič pohonu s řízením polohování usnadňuje projektování

Decentrální měnič pohonu s řízením polohování
Standardní měnič MOVIPRO®-SDC
Standardní měnič MOVIPRO®-SDC

Chcete výrazně snížit komplexnost architektury Vašeho zařízení? Hledáte decentrální řešení pohonu, které vyžaduje málo místa a je odolné proti vibracím?

Potom je tou správnou volbou pro Vás měnič pohonu MOVIPRO®-SDC s řízením polohování z našeho portfolia decentrální pohonné techniky. Kompaktní přístroj nabízí vysoký stupeň integrace a může v terénu nahradit kompletní měničové skříně. S tou výhodou, že řízení se prostorově přibližuje k pohonu.

Tímto způsobem budete schopni instalovat autonomní sektory pohonu a vzájemně propojit pomocí měniče MOVIPRO®-SDC. Komunikace je v závislosti na Vašich regionálních požadavcích možná pro všechny běžné sběrnicové systémy: PROFIBUS, PROFINET®, DeviceNETTM, EtherNETTM/IP a MODBUS/TCP.

Přepravní zařízení a stroje, které disponují takovou univerzální decentrální pohonnou technikou, jsou mnohem lepší než srovnatelné, centrálně řízené systémy.

MOVIPRO®-SDC je proto Vaše optimální řešení pohonu, pokud:

Díky standardizovaným 1-osovým aplikačním modulům si výrazně usnadníte projektování. Můžete tak kdykoli komfortně, jednoduše a rychle realizovat regulaci otáček a polohovací povely. A díky možnosti volného nastavení parametrů se obejdete bez programování.

Zajistěte si s jednotnou řídicí technikou mimo jiné univerzálnost v rámci Vašeho zařízení: neboť flexibilně použitelný, decentrální měnič může ovládat jak asynchronní tak i synchronní motory. Kromě toho detekuje lokální vstupy/výstupy a podporuje různá brzdová napětí.

Vytvořte si s řízením pohonu a polohování MOVIPRO®-SDC základ pro otevřené a flexibilní systémové architektury. Nezáleží na tom, zda chcete vytvořit nové zařízení nebo modernizovat starší. Funkční kompatibilita se stávajícími aplikacemi se spínací skříní je zaručena. Ve spojení s naším nástrojem MOVITOOLS® MotionStudio profitujete z jednotného softwarového prostředí pro Váš kompletní engineering - od uvedení do provozu přes diagnostiku až po údržbu.

 • prostorově rozsáhlou instalaci musíte vybavit elektrickými pohony a automatizovat ji
 • je koncepce Vašeho zařízení založena na opětovně využitelných modulárních funkcích
 • Váš proces vyžaduje kompaktní a integrované řízení pohonu
 • Váš proces vyžaduje optimální regulaci otáček a přesné polohování
 • lokálně plánujete správu vstupů/výstupů a snímačů
 • je pro Vás důležitá rychlá diagnostika a údržba
 • požadujete kompletní řešení pohonu od jednoho dodavatele.

Nechte si poradit

 • Naši odborníci znají Vaši branži a Vaše požadavky.
 • Máme znalosti a nástroje, abychom Vám mohli poskytnout optimální poradenství.
 • Díky naší celosvětové síti jsme Vám kdykoli k dispozici.

Výhody pro Vás

 • Komfortní ovládání

  pomocí jednoduchého volného nastavení parametrů bez programování a pomocí standardizovaných 1-osových aplikačních modulů.
 • Dokonalé propojení

  díky vysokému stupni integrace a díky komunikaci prostřednictvím všech běžných sběrnicových systémů.
 • Minimalizace prostojů

  díky decentrální technice a jednoduchému připojení, čímž lze zařízení rychle přestavět a redukovat chyby při zapojení.
 • Kontinuální rozšiřování

  prostřednictvím jednotné instalační koncepce pro veškerou dopravní techniku a stejných softwarových nástrojů pro ovládání a diagnostiku.
 • Snížení komplexnosti

  díky komunikaci prostřednictvím běžných sběrnicových systémů a podpoře širokého spektra motorů (asynchronní a synchronní).

Vlastnosti

 • Regulace otáček a polohování
 • Volitelná zpětná vazba snímače pro motor a trať
 • Integrované ovládání brzd s různými napětími
 • Rozhraní pro průmyslové sběrnice: PROFIBUS, PROFINET, PROFIsafe, EtherNet/IP, Modbus/TCP, DeviceNet
 • Integrované digitální vstupy a výstupy
 • Volitelná rozhraní RS485, SBus, SBUSplus pro externí aktory a senzory
 • Zásuvná rozhraní pro energii, motor (výkon) a snímače (signály)
 • Lokální paměť pro parametry
 • Krytí IP54
 • Robustní hliníková skříň
 • Volitelný servisní spínač
 • Volitelná, oddělitelná připojovací jednotka pro lineární energetickou sběrnici
 • Bezpečně odpojený moment / Safe Torque Off (STO) do kat. 3 a PL d podle EN ISO 13849-1
 • Volitelně: bezpečný sběrnicový systém PROFIsafe

Technické údaje

 • Výkonové spektrum 2,2 až 15 kW
  • Konstrukční velikost BG0: 2,2 kW
  • Konstrukční velikost BG1: 4 kW, 7,5 kW
  • Konstrukční velikost BG2: 11 kW, 15 kW / provoz bez ventilátoru do 11 kW
 • 12 DI + 4 DIO (DI=Digital in, DIO=Digital in/out)

Oblasti použití

Použití aplikačního měniče MOVIPRO®-SDC v decentrálních aplikacích

U univerzálně koncipovaných decentrálních řešení pohonu s měniči MOVIPRO®-SDC stojí v popředí především přepravní a strojní aplikace v automobilovém průmyslu, výrobní logistice a intralogistice:

 • nůžkové zvedací stoly
 • zvedáky/spouštěče
 • zdvihací stanice se zdvižným stolem
 • posuvné vozíky
 • přisunovací zařízení
 • otočné rozdělovače
 • otočné taktovací stoly
 • vysokorychlostní horizontální dopravníky s polohováním
 • kolejové dopravní systémy

Příslušenství

Příslušenství pro komfortní manipulaci

 • Připojovací box pro komfortní připojení napájení
  • svorky k propojení připojených napětí
  • integrovaný servisní spínač, aby bylo možné MOVIPRO®odpojit od sítě při provádění údržby
  • Konstrukční velikost BG2: 11 kW, 15 kW / provoz bez ventilátoru do 11 kW
 • Box pro připojení až 8 senzorů a aktorů:
  • připojovací kabel s konektorem M23 a sloty M12 pro senzory a aktory
  • 2 LED se zdířkou M12 pro indikaci stavu
  • s různými délkami připojovacího kabelu od 1 do 10 m
 • Externí brzdové odpory pro aplikace se 4-kvadrantovým provozním režimem pohonu pro odvádění generátorické energie na MOVIPRO®
 • Přemosťovací konektor, aby bylo možné v případě potřeby vyřadit bezpečnostní funkce měniče MOVIPRO®
 • Montážní příslušenství: držadla a montážní úhelníky
 • Externí ventilátorový modul pro MOVIPRO®-ADC konstrukční velikost BG 2, 11 kW (při 15 kW je ventilátorový modul namontován povinně)
Kontakt

Zadejte prosím své PSČ pro nalezení vhodné kontaktní osoby.

Poslední návštěva