Řídicí technika

Řídicí technika by měla být od jednoho dodavatele, abyste zajistili konstantní výkonnost pro efektivní automatizaci. Nakombinujeme pro Vás optimálně škálovatelný hardware s lehce programovatelným softwarem pro řízení pohybu. Náš univerzální program řízení pokrývá rozsáhlé pohybové funkce: od polohování jedné osy přes kotoučovou vačku až po robotiku.

Co je řídicí technika?

Co je řídicí technika?
Co je řídicí technika?
Co je řídicí technika?

Kromě snímačů a aktorů jsou řídicí jednotky ústředním prvkem v automatizační technice. Výraz řídicí technika, resp. průmyslová řídicí technika zastupuje zařízení, která řídí, regulují, kontrolují, shromažďují data, komunikují a diagnostikují. V užším slova smyslu se v automatizační technice výrazem „řízení“ rozumí ovlivňování toku materiálu a energie regulačním obvodem, v němž se zpracovává několik signálů. Výsledek zase ovlivňuje regulační obvod, a vstupní veličina ovlivňuje řízenou výstupní veličinu.

Průmyslová revoluce v časové zkratce

Významnou roli řídicí techniky v průmyslovém vývoji ozřejmuje projekt budoucnosti Průmysl 4.0 německé spolkové vlády a německého průmyslu. Níže jsou uvedeny čtyři fáze průmyslové revoluce v časové zkratce:

  • Fáze 1 - Počátek: 1784, s použitím mechanických tkalcovských stavů, z nichž se zejména pomocí dřevěných děrných štítků a později pomocí řídicích zařízení s obíhajícími páskami vyvinuly tkací stroje.
  • Fáze 2 - Počátek: 1870, s prvním použitím výrobních pásů v USA (jatka v Cincinnati), s využitím elektrických pohonů, které byly zapojeny pomocí příslušného stykačového a reléového ovládání.
  • Fáze 3 - Počátek: 1969, s prvními programovatelnými logickými automaty americké firmy Modicon (typ Modicon 084, vynálezce: Richard E. Morley). Ty zaznamenávají průlom v průmyslové elektronice a informační technice směrem k masovému řízení a automatizaci výroby.
  • Fáze 4 - Průmysl 4.0. Počátek: 2012, s vývojem a používáním takzvaných kyberfyzikálních systémů (CPS) ke globálně propojenému, optimalizovanému řízení mezinárodně organizované výroby (Internet věcí). Tento postupný přechod ze třetí na čtvrtou fázi je od roku 2013 každý rok ve stále větší míře zpřístupňován široké veřejnosti na hannoverském veletrhu.

Jaké druhy řídicí techniky existují?

V automatizační technice existuje mnoho označení pro řídicí systémy se speciálními funkcemi, mezi nimi například:

PLC - programovatelný logický automat

V nejjednodušším případě disponuje PLC vstupy a výstupy, operačním systémem a rozhraním, prostřednictvím něhož lze nahrát uživatelský program . Ten stanovuje, jak se mají výstupy spínat v závislosti na vstupech. Napojení PLC na stroj nebo zařízení se uskutečňuje pomocí integrovaných senzorů a aktorů.

Jako senzory jsou zde míněna tlačítka, inkrementální čidla, světelné spínače, koncové vypínače atd. Jako aktory se používají například stykače, elektrické ventily nebo moduly pro řízení pohonu (Motion Control, řízení otáček s kontrolovaným zrychlením/zpomalením, řízení krokových motorů). Různé ukazatele nebo vizualizace zobrazují status.

VPS – pevně zapojená logika

Zde je řídicí logika (program) vytvořena spojením relé (kontaktní řízení). Konstrukce je založena na relé, která se zpravidla používají pro jednoduché řídicí úkoly.

CNC – Computerized Numerical Control

CNC se používají v obráběcích strojích (soustruhy, vrtačky a frézy). Zhotovovaný obrobek zde znázorňují duální číselné kódy, které jsou uloženy v řízení (proto název „číslicové řízení“). Tyto souřadnice jsou prostřednictvím CNC řízení převáděny pomocí softwaru na pohyby obrobku.

RC – Robot Control

Tato řízení byly vyvinuta speciálně pro průmyslové roboty a podobají se v logické struktuře silně CNC řídicím systémům.

Naše nabídka v oblasti řídicí techniky

Společnost SEW-EURODRIVE se v řídicí technice soustředí na regulaci pohonu. V závislosti na aplikaci nebo stroji kombinujeme škálovatelný řídicí hardware s lehce programovatelným softwarem pro řízení pohybu. Univerzální řídicí program při tom pokrývá rozsáhlé pohybové funkce - od jednoduchého polohování přes kotoučové vačky až po kinematiky robotů.

Ke kontaktnímu formuláři

Jsme tu pro Vás!

Máte konkrétní dotaz a chtěli byste od nás poradit? Pošlete nám zprávu se svými dotazy.

Kontaktujte nás
Kontakt

Zadejte prosím své PSČ pro nalezení vhodné kontaktní osoby.

Poslední návštěva