Převodový motor

Naše stavebnice převodových motorů se zaměřuje na různorodé možnosti využití ve Vašich aplikacích. Vyberte si svůj ideální pohon ze standardních převodových motorů, převodových servomotorů, variátorových převodových motorů, převodových servomotorů z nerezové oceli nebo převodových motorů do výbušného prostředí.

Co je převodový motor?

převodový motor, převodové motory
Převodový motor
Převodový motor

Převodový motor je homogenní a kompaktní jednotka, kterou tvoří převodovka a motor. V elektrické pohonné technice, jak ji vyrábí společnost SEW-EURODRIVE, je motor vždy elektromotor. Myšlenka „soustrojí motor-převodovka“ vychází z patentu konstruktéra a podnikatele Alberta Obermosera z Bruchsalu z roku 1928: Vynalezl takzvaný „předlohový motor“.

Od té doby byly převodové motory neustále zdokonalovány a byly vynalézány nové druhy převodovek. Na straně motoru ztrácela stejnosměrná technika na významu, proto se dnes převodovky nejčastěji kombinují s třífázovými motory nebo servomotory.

Jak funguje převodový motor?

Ústřední roli v převodovém motoru zaujímá převodovka se svými převodovými stupni, dvojicemi ozubených kol. Ty přenášejí sílu motoru z hnací strany na výstupní stranu. Převodovka tak funguje jako převodník krouticího momentu a otáček.

Ve většině případů zpomaluje převodovka rychlost otáčení motoru a současně přenáší výrazně vyšší krouticí momenty, než by mohl poskytnout samotný elektromotor. Na typu konstrukce převodovky závisí to, zda do úvahy přichází převodový motor pro lehké, středně těžké nebo těžké zátěže, pro krátké nebo dlouhé doby zapnutí.

Podle toho, zda převodovka převádí otáčky přicházející z motoru (nazývané vstupní otáčky) na pomalou nebo rychlou rychlost, hovoříme o převodu do pomala nebo převodu do rychla. Jako měřítko slouží poměr otáček i mezi vstupními otáčkami a výstupními otáčkami převodovky.

Další důležitou měřicí veličinou pro převodový motor je maximální krouticí moment na výstupní straně. Uvádí se v newtonmetrech (Nm) a je měřítkem pro sílu převodového motoru a zátěž, kterou jí dokáže hýbat.

Jaké typy převodových motorů existují?

Především směr silového toku převodovky určuje typ převodového motoru. Zde se rozlišují tři základní konstrukční typy: převodovky s paralelním hřídelem, úhlové převodovky a planetové převodovky.

Kde se převodové motory používají?

Možnosti použití převodových motorů jsou velmi rozmanité. Bez převodových motorů by se na celém světě zastavila celá odvětví ekonomiky. Pohánějí v průmyslové výrobě bezpočet dopravníkových linek, zvedají a spouštějí břemena a přesunují nejrůznější zboží v nejrůznějších typech zařízení z bodu A do bodu B.

Jmenujme alespoň zlomek aplikací:

V automobilovém průmyslu převodové motory nalezneme v celém výrobním procesu od lisovny až po konečnou montáž. A v nápojovém průmyslu přepravují lahve, nádoby a bedny s nápoji a používají se při stáčení nebo třídění prázdných obalů. Celá intralogistika výrobních podniků je odkázána na pohony, ať už se jedná o uskladnění, třídění nebo expedici zboží.

Rovněž na letištích by to bez převodových motorů nešlo a cestující by ve výdejně zavazadel marně čekali na své kufry.

Manipulační stroje a roboti, u nichž záleží na vysoké dynamice a přesnosti, by byly bez převodových servomotorů nemyslitelné.

A v neposlední řadě by neexistovala řada pouťových atrakcí a ten zvláštní pocit v břiše při jízdě na horské dráze by byl patrně neznámý.

Převodový motor 230 V nebo převodový motor 400 V?

Co znamená údaj 230 V/400 V na typovém štítku?

Typový štítek pro čelní převodový motor SEW-EURODRIVE s rozsahem napětí 220-242 V / 380-420 V (50 Hz) resp. 254-277 V / 440-480 V (60 Hz)
Typový štítek pro čelní převodový motor SEW-EURODRIVE
Typový štítek pro čelní převodový motor SEW-EURODRIVE

Kdo hledá na internetu převodový motor pro speciální jmenovité napětí, může rychle zjistit, že existuje velmi široká nabídka. Nejčastěji jsou hledány převodové motory 230 V nebo převodové motory 400 V.

Zpravidla jsou pro převodový motor uváděna dvě napětí, jako např. „230 V / 400 V“. Menší napětí 230 V při tom udává, že jedna větev zabudovaného motoru (jedno vinutí motoru) se smí zatížit maximálně napětím 230 V . 400 V odpovídá maximálnímu napětí, které smí maximálně přijímat vnější vodič motoru Obecně při tom platí: Pro použití v síti 400 V je pro provoz nutné zapojení do hvězdy, pro nižší napětí (230 V) je nutné použít zapojení do trojúhelníka.

Na typovém štítku, který musí být na každém převodovém motoru, patří povolený rozsah napětí k potřebným jmenovitým údajům. Typové štítky většiny převodových motorů při tom vykazují nepatrně širší rozsah napětí: Neboť pro elektrické stroje jsou povoleny výkyvy napětí v rámci tolerance podle normy v rozsahu +/- 5 % .

Převodové motory ze stavebnicového systému SEW-EURODRIVE

Jak rozmanité jsou jejich možnosti použití, tak rozsáhlé jsou možnosti kombinací pro naše převodové motory. Díky univerzálnímu stavebnicovému systému vyvinutému společností SEW-EURODRIVE mohou naši zákazníci sáhnout po milionech variant a naleznou pro každý požadavek své individuální produktové řešení. Cílem stavebnicového systému je při tom možnost sestavit z co nejméně komponentů co možná nejvíce různorodých koncových výrobků.

Převodové motory SEW-EURODRIVE se člení do kategorií standardní převodové motory, převodové servomotory, převodové motory pro elektrické závěsné dráhy, variátorové motory, převodové motory z nerezové oceli a převodové motory do výbušného prostředí.

Standardní převodové motory:

Standardní převodové motory
Standardní převodové motory

Standardní převodové motory přesvědčují svými různými typy konstrukce, optimálním odstupňováním velkého počtu konstrukčních velikostí a nejrůznějšími provedeními. To z nich činí nepostradatelné robustní pohony speciálně ve výrobě a v logistice. Podle odstupňování převodových stupňů jsou možné vysoké krouticí momenty až 50.000 Nm.

Převodové servomotory:

Převodové motory

Síla, dynamika a přesnost. To jsou základní rysy převodových servomotorů. Náš stavebnicový systém je i zde klíčem k obrovským možnostem kombinací a umožňuje v tomto segmentu nejrozličnější konstelace převodovky a motoru. Tak lze pro jakýkoli požadavek realizovat dokonale vhodný převodový motor.

Podle toho, jestli naše planetové servopřevodovky PF.. resp. čelní servopřevodovky BF.. smontujete se synchronními servomotory CMP, asynchronními servomotory typu DRL.. nebo třífázovými motory DR..: Pokaždé Vám zvláštní souhra motoru a převodovky poskytne přesně takový pohon, který bude perfektně šitý na míru Vaší aplikaci a Vašim požadavkům.

I s našimi standardními převodovkami můžete realizovat rozmanité kombinace s našimi servomotory a nastavit a optimalizovat své zařízení z hlediska pohonu zcela individuálně.

Variátorové motory:

SEW obrázek

Pro aplikace, při nichž je nutné plynule přizpůsobit otáčky pohonu, se na scéně objevují naše mechanické variátorové motory . Takové požadavky se objevují například u jednoduchých dopravníků nebo míchacích zařízení, jejichž rychlost je nutné neustále přizpůsobovat různým procesním postupům. Přizpůsobení rychlosti pak probíhá plynule buď ručním kolem nebo dálkově.

Převodové motory z nerezové oceli:

Převodové motory z nerezové oceli

Jestliže aplikace probíhají v hygienických prostorách náročných na čištění, musí převodový motor vydržet používání chemikálií a vlhkost. Pro tyto účely jsou navrženy naše převodové motory z nerezové oceli odolné proti kyselinám a louhům. Jejich povrch optimalizovaný pro čištění a provedení bez ventilátorů mimo jiné zajišťují, že se v prohlubních nemohou usazovat nečistoty. Co se týká výkonu, nemusíte se ničeho vzdát. Ať už v provedení jako čelní převodový motor z nerezové oceli RES.. nebo kuželový převodový motor z nerezové oceli KES..: Tyto převodové motory jsou mimořádně robustní, mají dlouhou životnost, jsou nenáročné na údržbu a díky kuželové převodovce obzvlášť prostorově úsporné.

Převodové motory do výbušného prostředí:

Převodové motory do výbušného prostředí

Velký počet našich standardních převodových motorů a převodových servomotorů je při dodržení místních směrnic k dostání všude na světě jako převodové motory do výbušného prostředí. Jsou to proto výkonné a bezpečné pohony, které Vám potřebný vysoký výkon poskytují i v prostředí ohroženém výbuchem se směsmi vzduchu a plynu nebo vzduchu a prachu.

Najdete řešení?

Ke kontaktnímu formuláři

Jsme tu pro Vás!

Máte konkrétní dotaz a chtěli byste od nás poradit? Pošlete nám zprávu se svými dotazy.

Kontaktujte nás
Kontakt

Zadejte prosím své PSČ pro nalezení vhodné kontaktní osoby.

Poslední návštěva