Servomotory

I pro dynamické a precizní servoaplikace máme připravenou stavebnici motorů. Vyberte si ze tří synchronních a jedné asynchronní konstrukční řady svůj optimální servomotor: kompaktní, výonní a s nízkou setrvačností. Velký počet konstrukčních velikostí a délek zajišťuje širokou oblast použití a spolehlivě poskytuje klidové krouticí momenty.

Co jsou servomotory?

Servomotor je motor, který umožňuje kontrolovat přesnou polohu hřídele motoru a otáčky a/nebo zrychlení. Při tom se používají příslušné snímače a regulační technika. Dříve byly servomotory pomocné pohony, které byly konstruovány pro použití v obráběcích strojích. Ostatně svému názvu servomotor vděčí latinskému slovu „servus“, což v češtině znamená „služebník“. Servomotory se skládají buď z asynchronního motoru, synchronního motoru nebo stejnosměrného motoru. Rozdíl mezi motory tedy nespočívá v samotném principu pohonu, nýbrž výlučně v možnosti jejich regulace.

Jaké servomotory existují?

Servomotory lze rozdělit na synchronní a asynchronní servomotory . Při tom se ale vždy jedná o pohon, který je provozován v regulaci polohy, rychlosti nebo momentu - nebo v jejich kombinaci. Důležité jsou velmi vysoké požadavky na dynamiku, regulační rozsahy a/nebo přesnost pohybu. Servomotory se většinou používají ve spojení s řešeními v oblasti automatizace a řízení, například v balicích strojích.

Naše nabídka: Synchronní a asynchronní servomotory

Asynchronní servomotory

Asynchronní servomotory jsou vhodné pro použití v aplikacích, kdy je nutné pohybovat s vysokou externí setrvačností hmoty v zařízeních a strojích a bezpečně zvládat její regulaci. Zde společnost SEW-EURODRIVE nabízí v rámci konstrukční řady motorů DRL.. příslušná řešení pohonu.

Synchronní servomotory

Synchronní servomotory jsou pohony, u nichž je rotor prostřednictvím permanentních magnetů synchronně poháněn točivým polem ve statoru. Synchronní motor má pohyb synchronní k frekvenci točivého pole.

Tato varianta pohonu je provozována na frekvenčním měniči , který dodává vhodný, řízený třífázový proud . Společnost SEW-EURODRIVE má v portfoliu různá provedení. Optimalizované servomotory konstrukční řady CMP.. lze v závislosti na aplikaci přizpůsobit vysoké dynamice nebo vysokým zátěžím . Klasické oblasti použití se nacházejí v potravinářském průmyslu, stejně jako ve stavebním, automobilovém, obalovém a dřevozpracujícím průmyslu.

U synchronních servomotorů konstrukční řady CM..jsou v popředí optimální regulační vlastnosti, síla krouticího momentu a dynamika. Ideální oblasti použití těchto motorů se nachází v logistice, například jako pohony pro portály X-Y-Z nebo regálové zakladače.

Ke kontaktnímu formuláři

Jsme tu pro Vás!

Máte konkrétní dotaz a chtěli byste od nás poradit? Pošlete nám zprávu se svými dotazy.

Kontaktujte nás
Kontakt

Zadejte prosím své PSČ pro nalezení vhodné kontaktní osoby.

Poslední návštěva