Elektrická pohonná technika

Jako specialista na pohonné technologie jsme neustále v pohybu. Proto nepracujeme pouze na optimalizaci vlastních procesů, ale podporujeme i Vás formou rozsáhlých služeb v rámci kompletního hodnototvorného řetězce - od engineeringu a výběru až po uvedení do provozu a údržbu.

Co je elektrická pohonná technika?

Elektrická pohonná technika
Elektrická pohonná technika
Elektrická pohonná technika

Elektrická pohonná technika cíleně přeměňuje elektrickou energii z elektrické sítě nebo z baterie na mechanickou energii a převádí výslednou sílu na pohyb. Velké množství aplikací, které usnadňují náš každodenní život - jako výtahy, eskalátory, pohony vrat, pračky, míchadla, holicí strojky atd. - by bylo bez elektrických pohonů nemyslitelných. Nalezneme je v rozsahu megawattů, například v lokomotivách, ale i v rozsahu mikrowattů, například v náramkových hodinkách.

Ani průmyslovou výrobu si již nelze bez elektrické pohonné techniky představit. Zaujímá v ní klíčovou roli ve strojích a zařízeních výrobních a logistických procesů. Celkově se předpokládá, že elektrická pohonná technika si dnes nárokuje převážnou část veškeré elektrické energie.

Komponenty elektrické pohonné techniky v průmyslu

Jako hnací síla ve strojích stojí elektromotor na počátku elektrické pohonné techniky. Na cestě k moderní technice zařízení a automatizační technice se na scéně postupně objevovaly další komponenty. S motorem v sérii zapojená převodovka přebírá funkci mechanického měniče: V závislosti na požadavku poháněného stroje nebo zařízení převodovka mění prostřednictvím svého ozubení konstantní otáčky napájené elektromotorem a jeho krouticí moment v potřebných velikostech. Elektromotor je při tom většinou třífázový motor. U převodových motorů pak tvoří součásti elektromotor a převodovka kompaktní celek.

S komplexností techniky zařízení rostou i požadavky na elektrickou pohonnou techniku. Většina procesů vyžaduje kromě přeměněných otáček i regulovatelné otáčky. Zde přichází dodatečně na scénu frekvenční měnič , který - zapojený před elektromotorem - přeměňuje frekvenci a amplitudu dodávanou z elektrické sítě tak, že jsou rychlost otáčení a směr otáčení měnitelné. Tyto veličiny se tak stávají regulovatelnými veličinami, jimiž lze cíleně ovlivňovat procesy v pracovních strojích a dopravníkových linkách.

Tím ale není portfolio moderní elektrické pohonné techniky zdaleka kompletní: V současné době jsou hranice mezi pohonnou technikou a automatizací klouzavé. Brzdy zajišťují větší bezpečnost tím, že zabraňují pohybům v zařízení, když je pohon nečinný. Na motoru namontované snímače neustále zjišťují převládající parametry generovaného pohybu, mezi nimi otáčky, točivý moment nebo aktuální polohu. V závislosti na komplexnosti zařízení a jeho požadavcích reguluje procesy výkonná elektronika a řídicí technika včetně softwaru.

Elektrická pohonná technika v průmyslu

Elektrické pohony jsou pevnou součástí v moderní výrobě strojů a zařízení, a lze se s nimi setkat například v těchto oblastech:

  • dopravní technika (pásové dopravníky, transportéry, válečkové dopravníky atd.)
  • zdvihací technika (regálové zakladače, jeřáby, zvedací stoly, svislé dopravníky atd.)
  • manipulační technika a roboti
  • plnicí linky
  • a mnoho dalších

Naše nabídka: Komplexní portfolio elektrické pohonné techniky z jednoho zdroje

Převodovky, motory a měniče

Díky našemu praktickému stavebnicovému systému jsou převodovky, motory a převodové motory společnosti SEW-EURODRIVE k dostání v mnoha konstrukčních velikostech a milionech kombinacích . Volitelně jsou k dispozici například i ve skříni z nerezové oceli- nebo v nevýbušném provedení . Společně s našimi frekvenčními měniči v jednoduchých až programovatelných variantách získáte přesné řešení pohonu, které optimálně splní Vaše individuální požadavky.

Průmyslové převodovky

V extrémně drsných podmínkách těžkého průmyslu a při potřebných krouticích momentech až 4.000 kNm vykonají naše silné stroje - takzvané průmyslové převodovky - celou práci. Tyto velké převodovky jsou extrémně robustní a zvládají těžké úkoly s maximální spolehlivostí.

Decentrální pohonná technika

Decentrální pohonná technika a mechatronické pohonné systémy nabývají na stále větším významu. A to bez ohledu na to, zda svůj frekvenční měnič umístíte raději v terénu blízko převodového motoru nebo chcete použít přímo převodový motor již s integrovaným frekvenčním měničem : U nás máte k dispozici širokou nabídku variant.

Servopřevodovky a servomotory

Když jde o dynamiku, sílu a přesnost , jsou první volbou naše extrémně výkonné servopřevodovky a servomotory . Ve spojení s příslušně inteligentními frekvenčními měniči zvládají i komplexní víceosé aplikace a synchronizované procesy s vysokou účinností.

Řídicí technika

V závislosti na architektuře zařízení a požadavcích stroje se neobejdete bez sladěné řídicí techniky . Proto naše produktové portfolio doplňují přístroje pro průmyslovou komunikaci a řídicí jednotky, obslužné terminály, software a další příslušenství.

Bezpečnostní technika

Rovněž téma bezpečnostní techniky si nelze z moderní elektrické pohonné techniky již odmyslet. Rostoucí požadavky na bezpečnost osob a touha po zvýšení produktivity předpokládají obzvlášť flexibilní a spolehlivá řešení v otázkách bezpečnosti. Proto vsaďte na naši nabídku funkční bezpečnosti a zajistěte tak maximální provozní bezpečnost - vždy podle aktuálně platných směrnic.

Ke kontaktnímu formuláři

Jsme tu pro Vás!

Máte konkrétní dotaz a chtěli byste od nás poradit? Pošlete nám zprávu se svými dotazy.

Kontaktujte nás

Poslední návštěva