Bezpečnostní technika

 • Funkční bezpečnost se safetyDRIVE

  Funkční bezpečnost se safetyDRIVE

  Bezpečně - Flexibilně - Účinně

Výhody pro Vás

 • Využít flexibility

  protože naše komponenty safetyDRIVE lze sestavit zcela variabilně pro každý typ zařízení
 • Minimalizace provozních rizik

  neboť funkční bezpečnost safetyDRIVE účinně vypne všechny zdroje nebezpečí
 • Hospodárný pohon

  protože s bezpečnostními komponenty safetyDRIVE ušetříte náklady na externí bezpečnostní systémy
 • Práce v souladu s normami

  neboť všechny moduly safetyDRIVE odpovídají platným zákonným ustanovením

safetyDRIVE: elektronika pohonu ve spínací skříni

safetyDRIVE - elektronika pohonu ve spínací skříni

Funkční bezpečnost přispívá nejen k bezpečnosti osob, ale podstatnou měrou i ke zvýšení produktivity zařízení a strojů. Proto sázíme na flexibilní řešení se safetyDRIVE. Všechny naše měniče pohonu a frekvenční měniče nabízejí funkci bezpečného vypnutí elektrické energie u motoru (STO). Portfolio doplňují komponenty MOVISAFE®integrované jako doplňkové karty DFS..B nebo DCS..B v měniči nebo modulárně jako bezpečnostní moduly UCS..B. Doplňky podporují všechny hlavní pohybové funkce jako například Bezpečně snížená rychlost (SLS), Bezpečný směr (SDI), Bezpečné zastavení provozu (SOS), a funkce závislé na poloze jako Bezpečně omezený krok (SLI) a Bezpečně omezená poloha (SLP). Bezpečnostní funkce lze realizovat autarkně nebo ovládat přes bezpečné průmyslové sběrnice jako PROFIsafe. Tak lze snadno realizovat bezpečnostní koncepce s technikou pohonu pro instalaci ve spínací skříni. Přesvědčte se sami!

MOVISAFE®: Modulární bezpečnost v měniči

 • Doplňkové karty MOVISAFE® DCS..B pro měnič pohonu MOVIDRIVE® B
 • Bezpečnostní moduly MOVISAFE® UCS..B pro všechny měniče do spínací skříně MOVIAXIS®, MOVITRAC® B, MOVIDRIVE®
 • Víceosé logické moduly UCS..B jako integrované logické zpracování pro volné propojení vstupů/výstupů

Bezpečnostní technika Decentrální instalace

safetyDRIVE - Decentrální elektronika pohonu

Decentrální řídicí jednotky pohonu MOVIFIT® a MOVIPRO® s integrovanými bezpečnostními funkcemi jsou připraveny pro použití v decentrálních instalacích. Ovládají všechny hlavní bezpečné pohybové funkce.

Bezpečnostní technika pro decentrální instalaci

 • Decentrální řízení pohonů MOVIFIT®-MC a MOVIFIT®-FC s integrovanou bezpečnostní technikou S11 nebo S12
 • Decentrální instalace s decentrálním řízením pohonu, polohy nebo aplikací MOVIPRO®-SDC a MOVIPRO®-ADC s integrovanou bezpečnostní technikou S11

Bezpečnostní služby

Modulární balíčky bezpečnostních služeb

Nabízíme certifikované bezpečnostní komponenty a relevantní bezpečnostní parametry podle EN ISO 13849-1 ve formě datových listů a knihovny SISTEMA. . Tím Vám umožníme bezchybnou validaci bezpečnostních funkcí, završenou našimi modulárními flexibilními balíčky bezpečnostních služeb.

Ve spolupráci s TÜV jsme úspěšně zmapovali všechny fáze bezpečnostního životního cyklu. Kromě komponentů pro funkční bezpečnost patří k našim bezpečnostním službám v souladu se směrnicí o strojních zařízení projektování, validace bezpečnostních funkcí a uvedení do provozu. Tyto služby doplňuje podpůrné poradenství ze strany našich kvalifikovaných pracovníků, kteří mají dlouholeté zkušenosti v otázkách řízení shody CE a posuzování rizik.

Poslední návštěva