Řídicí jednotky MOVIFIT®-MC – Technology: pro MOVIMOT®

Naše řídicí jednotka se používá tam, kde filozofie zařízení vyžaduje umístění řízení poblíž motoru. Nastavte parametry Vašeho zařízení s našimi standardizovanými aplikačními moduly až se 3 pohony!

Řídicí jednotky pro náročné úkoly v oblasti pohonů

Řídicí jednotka MOVIFIT®-MC pro MOVIMOT®
Řídicí jednotka MOVIFIT®-MC pro MOVIMOT®
Řídicí jednotka MOVIFIT®-MC pro MOVIMOT®

Automatizace snadná jako hračka! S naší řídicí jednotkou MOVIFIT®-MC v provedení ve funkční úrovni Technology realizujete náročné aplikace i komplexní specifické softwarové požadavky až pro 3 převodové motory MOVIMOT® s měničem.

Bez komplikací a univerzálně! Funkční úroveň Technology nabízí jak možnost provozovat standardizované aplikační moduly, tak i přímo programovat požadavky specificky pro Vaše zařízení. Měnič MOVIFIT®-MC přebírá kompletní napájení zařízení energií.

V kombinaci s našimi aplikačními moduly realizujete aplikační funkce zcela bez náročného programování. Jednoduché nastavení parametrů, za pomoci intuitivního asistenta pro uvedení do provozu, umožňuje realizovat komplexní pohybové operace, jako např. polohování vaček až pro 3 přístroje MOVIMOT®. Dále můžete úkoly volně programovat pomocí jazyků podle normy IEC 61131.

Naše řídicí jednotka MOVIFIT®-MC má nejen vnitřní silné stránky. Vysoký stupeň krytí IP65 je standardem. Jeho robustní hliníková, tlakově odlitá skříň je rozdělena na elektronickou jednotku (EBOX) a připojovací jednotku (ABOX). Velkou výhodou je zavírací mechanismus pouze s jedním šroubem. Ta umožňuje rychlou montáž a v případě servisu bezproblémovou výměnu přístroje.

Rovněž v otázkách bezpečnosti má náš rozvaděč co nabídnout. Vybaven bohatými a škálovatelnými bezpečnostními funkcemi ho můžete použít v bezpečnostních aplikacích. Od bezpečného odpojení pohonů MOVIMOT®až po bezpečnostní funkce závislé na otáčkách, aktivované přes průmyslovou sběrnici, je možné všechno.

Získejte na této stránce více informací o variantách připojení, bezpečnostních funkcích a funkčním rozsahu našeho příslušného softwaru (funkční úroveň).

Nakonfigurujte si svůj individuální produkt

 • Podrobné informace k Vašemu individuálnímu produktu
 • CAD data a dokumentace pro Vaši konfiguraci
 • Přímá možnost žádosti o nabídku nebo objednávky
Nyní konfigurovat výrobek

Výhody pro Vás

 • Vysoká flexibilita

  na základě individuálního přizpůsobení topologii pohonu (počet pohonů, dec. vstupy/výstupy, bezpečnostní technika, průmyslová sběrnice).
 • Rychlá dostupnost zařízení

  díky možnosti předběžného uvedení do provozu bez běžícího řízení a rychlé výměně přístroje pouze s jedním šroubem.
 • Jednoduché uvedení do provozu

  díky standardizovaným aplikačním modulům včetně vyhodnocení procesní decentrální senzoriky.
 • Individuální úpravy

  díky podpoře všech běžných sběrnicových systémů a volného programování s moduly IEC.
 • Potvrzená bezpečnost

  splněním certifikovaných bezpečnostních doplňků od bezpečné komunikace přes bezpečné odpojení až po bezpečný pohyb.

Vlastnosti

 • Energetický, komunikační a funkční rozvaděč pro MOVIMOT®
 • Možnost připojení až 3 přístrojů MOVIMOT®pomocí hybridních kabelů
 • Volné programování podle IEC 61131
 • Integrovaný rozvod energie do 6mm2
 • Volitelný servisní spínač
 • Volitelné připojení inkrementálních snímačů
 • Bohatá integrovaná komunikační rozhraní:
  • PROFIBUS®(volitelně PROFIsafe)
  • PROFINET®IO (volitelně PROFIsafe)
  • DeviceNeETTM
  • EtherNET/IPTM
  • Modbus/TCP
 • Rozsáhlé bezpečnostní funkce
 • Integrované digitální vstupy a výstupy
 • Rozhraní CAN/SBus pro externí komponenty
 • Parametrizovatelný aplikační modul Polohování vaček pro tři přístroje MOVIMOT®
 • Integrovaná paměť parametrů
 • Rozsáhlá diagnostika prostřednictvím LED diod
 • Rozšířená parametrizace a diagnostika přes MOVITOOLS®MotionStudio nebo průmyslovou sběrnici
 • Zásuvná rozhraní pro energii, motor (výkon) a vstupy/výstupy
 • Robustní hliníková skříň
 • Krytí IP65
 • Homologace: CE, UL a C-Tick

Technické údaje

 • Výkonový rozsah MOVIMOT®0,37 kW až 4 kW ve dvou konstrukčních velikostech
 • Výkonový rozsah MOVIFIT®-MC 3 x 380 V až 500 V / 50 Hz až 60 Hz
 • 12 DI + 4 DIO (DI=Digital in, DIO=Digital in/out)

Varianty připojení

Řídicí jednotku tvoří elektronická jednotka (EBOX) a zde zobrazená připojovací jednotka (ABOX). Připojovací jednotka (ABOX) spouštěče MOVIFIT® představuje velkou zástrčku a je kompletně pasivní. Je k dispozici ve dvou provedeních:

MOVIFIT® standardní připojovací box

Standardní připojovací box (ABOX)

Všechny připojované kabely jsou do ABOXu vedeny pomocí kabelových vývodek a v boxu připojeny na svorky.

MOVIFIT® hybridní připojovací box

Hybridní připojovací jednotka (ABOX) spouštěče MOVIFIT® nabízí možnost různých konektorů. Napájecí kabely a motorové kabely jsou do ABOXu vedeny pomocí kabelových vývodek a v boxu připojeny na svorky. Pro digitální vstupy a výstupy jsou určeny konektory M12. Sběrnicový systém lze připojit pomocí konektorů. Sběrnicové konektory se liší podle použité průmyslové sběrnice.

Funkční úroveň

Funkční úroveň označuje rozsah funkcí softwaru přiřazeného přístrojům MOVIFIT®s ohledem na:

 • funkcionalitu softwaru
 • zpracování digitálních vstupů a výstupů
 • lokální ovládání zařízení
 • uvedení do provozu, obsluhu a diagnostiku

Funkční úroveň "Technology"

Parametrizovatelné aplikační moduly - standardizovaná aplikační funkce

 • standardizovaná funkcionalita
 • ovládání a diagnostika přes průmyslovou sběrnici
 • parametrizace místo programování
 • uvedení do provozu a diagnostika přes MOVITOOLS®MotionStudio

volné programování (MOVI-PLC®/MOVITOOLS®MotionStudio)

 • programování podle IEC 61131 (např. v KOP, FUP, AWL, ST, AS)
 • MOVITOOLS®MotionStudio s nástroji PLC-Editor, Application Builder atd.
 • koncepce víceúrovňové knihovny
  (aplikační a programové moduly rodiny řídicích jednotek MOVI-PLC®)
 • bloky s certifikací PLCopen

Funkční bezpečnost

Funkční bezpečnost: safetyDRIVE

Bezpečně kontrolovat a reagovat! Od bezpečného odpojení (STO) až po bezpečnostní funkce závislé na otáčkách (SDI, SLS). Náš rozvaděč je k dispozici s nejrůznějšími bezpečnostními charakteristikami a variantami i ve spojení s MOVIMOT®.

Ovládání funkcí lze realizovat prostřednictvím bezpečných svorek i přes technologii PROFISAFE. V autonomním provozu může náš bezpečnostní doplněk S12 převzít lokální vyhodnocování, zpracování a odpojování bezpečnostních signálů a funkcí. Nadřazené bezpečnostní řízení není v autonomním provozu nutné.

Bezpečnostní funkce v měniči MOVIMOT®

Integrovaná bezpečnostní technika v našem převodovém motoru s měničem MOVIMOT®

Bezpečnostní funkce podle IEC 61800-5-2:

 • Bezpečné odpojení (STO)
 • Bezpečné zastavení SS1(c)
 • Homologace podle:
  • kategorie 3 podle EN 954-1
  • úroveň vlastností d podle EN ISO 13849-1
  • SIL 2 podle IEC 61800-5-2

MOVIFIT® bezpečnostní doplňky S11 a S12

Zavřít tabulku
MOVIFIT® Funkční bezpečnost: MOVIFIT®-MC
Bezpečnostní doplněk S11 S12
V detailu Bezpečnostní elektronický modul s bezpečnými vstupy a výstupy Parametrizovatelná doplňková karta s bezpečnými vstupy a výstupy
Schématické zobrazení MOVIFIT®-MC – bezpečnostní doplněk S11
větší zobrazení - klikněte zde (JPG)
MOVIFIT®-MC – bezpečnostní doplněk S12
větší zobrazení - klikněte zde (JPG)
Komunikace PROFIsafe PROFIsafe
Bezpečnostní funkce podle IEC 61800-5-2

 • Bezpečné odpojení (STO)
 • Bezpečné zastavení SS1(c)

 • Bezpečné odpojení (STO)
 • Bezpečné zastavení (SS1(a), SS1(c))
 • Bezpečný pohyb (SDI, SLS)

Bezpečné vstupy a výstupy

 • 2x 2-pólové bezpečné vstupy (F-DI)
 • 2x 2-pólové bezpečné výstupy (F-DO)
 • 1x 2-pólový bezpečný výstup pro bezpečné zastavení pohonu (F-DO_STO)


Dvě varianty:

S12A

 • 2x 2-pólové bezpečné vstupy F-DI (podpora OSSD)
 • 2 impulsní výstupy
 • 1x 2-pólové bezpečné výstupy F-DO
 • 1x 2-pólový bezpečný výstup pro bezpečné zastavení pohonu (STO)


S12B

 • 2x 4-pólové bezpečné vstupy F-DI (podpora OSSD)
 • 2 impulsní výstupy
 • 1x 2-pólový bezpečný výstup interní STO

Provoz Průmyslová sběrnice na PROFIsafe Průmyslová sběrnice na PROFIsafe a autarkní provoz
Na této stránce jsme pro Vás uložili tabulku

Oblasti použití

Použití řídicí jednotky MOVIFIT®-MC v decentrálních aplikacích

V případě flexibilních decentrálních řešení pohonu s MOVIFIT®-MC a MOVIMOT®se jedná převážně o modulární přepravní aplikace v dopravě a logistice, v automobilovém průmyslu, v potravinářském a nápojovém průmyslu:

 • paletové dopravníky
 • jednoduché skidové přepravní systémy
 • přeprava nádob a beden
 • přeprava zavazadel
Kontakt

Zadejte prosím své PSČ pro nalezení vhodné kontaktní osoby.

Poslední návštěva