Řídicí software MOVITOOLS®

V technice zařízení hraje automatizace stále významnější roli - pouze s ní lze dosáhnout vyšší produktivitu. Aby Vám mohla naše softwarová stavebnice MOVITOOLS® MotionStudio pomáhat ve všech situacích, obsahuje všechny nástroje.

Dokonalé projektování a automatizace s nástrojem MOVITOOLS® MotionStudio

Řídicí software MOVITOOLS® MotionStudio
MOVITOOLS® MotionStudio - všechny potřebné nástroje v jednom softwaru
MOVITOOLS® MotionStudio - všechny potřebné nástroje v jednom softwaru

Pokud chtějí zůstat výrobci a provozovatelé zařízení konkurenceschopní, musí se na stále rostoucí automatizaci cíleně zaměřit. Neboť stále vyšší přenosové výkony a zvýšená kvalita výrobků při nižších provozních nákladech jsou faktory, které určují výrobní procesy. To vše lze dosáhnout pomocí příslušných moderních zařízení a strojů. Abyste i v budoucnu mohli vyrábět spolehlivě, efektivně a s vysokou produktivitou a při tom posílit svou pozici na trhu, nabízíme Vám komplexní pohonnou techniku z jednoho zdroje.

Důležitý klíč k Vašemu úspěchu je náš řídicí software MOVITOOLS®MotionStudio. Protože obsahuje všechny potřebné nástroje, aby Vás mohl od počátku optimálně podporovat a dokonale provozovat Vaše zařízení. Ať už se tyto nástroje použijí samostatně nebo v kombinaci, jsou nezbytné pro rychlou a efektivní automatizaci.

Kromě toho profitujte z přístrojové nezávislosti softwaru MOVITOOLS®MotionStudio. Software detekuje skenováním zařízení všechny účastníky, kteří jsou připojeni k nakonfigurovanému rozhraní a zobrazuje je jako uzly ve stromu zařízení. V kontextovém menu každého uzlu lze pohodlně vybírat a spouštět potřebné nástroje. S pouhou jedinou softwarovou stavebnicí tedy můžete parametrizovat, programovat a diagnostikovat většinu našich měničů.

Volný výběr platí i pro komunikační kanály. Díky našemu komunikačnímu serveru může MOVITOOLS®MotionStudio konfigurovat různá komunikační média a současně až čtyři komunikační kanály. Server kromě toho umožňuje centrální ukládání dat a použití moderních technologií dálkové údržby.

Nechte si poradit

 • Naši odborníci znají Vaši branži a Vaše požadavky
 • Díky naší celosvětové síti jsme Vám kdykoli k dispozici
 • Máme znalosti a nástroje, abychom Vám mohli poskytnout optimální poradenství

Výhody pro Vás

 • Plná automatizace

  díky kompletnímu řízení pouhým jedním softwarovým balíkem: uvedení do provozu, ovládání, diagnostika, komunikace a vizualizace
 • Komfortní provoz

  díky hotovým aplikačním modulům pro různé aplikace, čímž své zařízení uvedete pohodlně do provozu a parametrizujete
 • Volný výběr přístrojů

  díky kompatibilitě s většinou našich měničů, které lze všechny parametrizovat, programovat a diagnostikovat
 • Transparentní management

  díky řízení projektů, jehož pomocí můžete všechny přístroje strukturovat a monitorovat podle jejich funkce

Vlastnosti

Komplexně, komfortně a nezávisle na přístrojích - přehled vlastností

 • vytvoření aplikačního programu volitelně ve vyšším jazyce C, assembleru nebo také IEC 61131-3
 • diagnostika sběrnicové komunikace prostřednictvím sběrnicového monitoru
 • komfortní uvedení do provozu a parametrizování
 • diagnostika pohonů pomocí zabudované funkce osciloskopu
 • unikátní softwarová stavebnice pro komplexní engineering: uvedení do provozu, ovládání, diagnostika, komunikace a vizualizace
 • možnost prohlédnout si stav připojených zařízení
 • parametrizuje, programuje a diagnostikuje většinu řad měničů SEW-EURODRIVE - napříč všemi přístroji
 • ovládání technologických funkcí
 • hotové aplikační moduly pro různá použití
 • použití elektronických štítků převodových motorů SEW-EURODRIVE k automatické konfiguraci měniče

Komunikační rozhraní

 • Ethernet TCP/IP, PROFINET IO, EtherNet/IP, MODBUS TCP
 • EtherCAT®
 • PROFIBUS DPV1, CAN, DeviceNet
 • univerzální softwarové rozhraní TCI Tool-Calling-Interface

Nástroje a funkcionality

Uvedení do provozu

 • Konfigurace a uvedení do provozu: K přizpůsobení měniče na připojený motor a k optimalizaci regulátorů proudu, otáček a polohy
 • Ruční provoz: manuální ovládání přístrojů, přímo z PC

Parametrizace

 • Strom parametrů: Jednotný editor k parametrizování různých typů přístrojů
 • Editor PDO: Objektový editor pro grafickou konfiguraci procesních dat víceosého servozesilovače MOVIAXIS®
 • Gateway konfigurátor: Jednotný nástroj k diagnostice a konfiguraci sběrnicových bran UFx41B, DFx, MOVIFIT®funkční úrovně Classic a Technology

Diagnostika a vizualizace

 • Stav: Podpora při diagnostice zařízení, poskytuje obecné informace o stavu zařízení, možnost manuálního resetu zařízení
 • Application Builder: Editor pro vytváření uživatelských vizualizací a aplikační diagnostiky. Propojení vizualizace stažením souboru s programem IPOS a nastavením parametrů
 • Sběrnicový monitor: komunikační diagnostika mezi sběrnicí a zařízením (monitorovací provoz) a zadání požadovaných hodnot zařízení, nezávisle na řízení (řídicí provoz)
 • Scope: Diagnostika pomocí programu osciloskop pro všechny naše měniče

Programování

 • PLC editor: Programování řídicích jednotek MOVI-PLC®pomocí jednou vytvořených aplikačních programů, použití nezávislé na přístrojích
 • IPOS®assembler a compiler
Kontakt

Zadejte prosím své PSČ pro nalezení vhodné kontaktní osoby.

Podobné výrobky

Poslední návštěva