Aplikační konfigurátor pro CCU

Aplikační konfigurátor poskytuje velké množství standardizovaných, parametrizovatelných softwarových modulů. Konfigurace jednoduchých aplikačních modulů pro jednu osu i komplexních aplikačních modulů pro více os je snadná a probíhá zcela bez programování.

Parametrizace místo programování s CCU (Configurable Control Unit)

Hledáte jako provozovatel strojů vhodná řešení řízení Vaší aplikace, která umožňují jednoduchou parametrizaci a automatizaci? Při tom je pro Vás důležité rychlé uvedení do provozu bez náročného programování?

Se standardizovanými a přímo použitelnými aplikačními moduly, které musíte už jenom parametrizovat, nabízí náš řídicí software Aplikační konfigurátor pro CCU (Configurable Control Unit) potřebný komfort. Funkcionality těchto modulů jsou přizpůsobeny konkrétní aplikaci. Tak jste schopni konfigurovat své pohony bez znalosti programování jednoduchým způsobem a v nejkratším možném čase. Integrovaná diagnostika Vám navíc pomůže uvádět Vaše stroje do provozu jednoduše s co nejkratšími prostoji. Vámi nakonfigurovaný aplikační modul funguje nezávisle na konkrétním typu hardwaru.

 • Aplikační moduly pro jednu osu:Konfigurovatelné softwarové moduly k řízení jednotlivých os v různých režimech jako regulace otáček, polohování a úhlová synchronizace
 • Aplikační moduly pro více os:Konfigurovatelné softwarové moduly k řízení komplexních pohybových operací, např. pro regálové zakladače, navíjení a kinematické aplikace

Nechte si poradit

 • Naši odborníci znají Vaši branži a Vaše požadavky
 • Díky naší celosvětové síti jsme Vám kdykoli k dispozici
 • Máme znalosti a nástroje, abychom Vám mohli poskytnout optimální poradenství

Výhody pro Vás

 • Parametrizace místo programování

  pomocí grafických konfigurátorů, s nimiž můžete parametrizovat předpřipravené, přímo použitelné aplikační a technologické moduly
 • Snadné uvedení do provozu

  díky našim standardizovaným aplikačním modulům, s nimiž můžete spustit výrobu rychle bez náročného programování
 • Optimalizace aplikace

  pomocí četných diagnostických nástrojů, které Vám dáme k dispozici

Vlastnosti

Konfigurace aplikací - jednoduše a rychle s naším Aplikačním konfigurátorem pro CCU

 • Grafická konfigurace modulů pomocí PC
 • Konfigurace standardizovaných a přímo použitelných aplikačních modulů pro jednu nebo více os
 • Ovládání modulů přes standardizované procesní datové rozhraní
 • Předběžné uvedení do provozu i bez nadřazeného PLC (programovatelný řídicí automat) prostřednictvím speciálního ovládacího režimu
 • Zkrácené reakční doby při koordinaci více os
 • Integrovaná diagnostika pro rychlé a snadné uvedení do provozu

Aplikační moduly

Standardizované a přímo použitelné aplikační moduly pro běžné polohovací a pohybové procesy

Aplikační moduly pro jednu osu

 • Regulace otáček
 • Univerzální modul: otáčky, polohování, Modulo, zbytková dráha
 • Univerzální modul Technology, navíc s úhlovou synchronizací
 • Polohování s rychlým/ pomalých chodem

Aplikační moduly pro více os

 • HandlingKinematics: realizace kinematiky a manipulačních aplikací
 • effiSRS: energeticky optimalizovaná koordinace osy jízdy a zdvihu regálového zakladače
 • Navíječka: jednoduché navíjení a odvíjení materiálů
 • SyncCrane: jednoduché ovládání jeřábových mostů a zvedáků

Univerzální modul

Ideální pro aplikace s řízením otáček a polohováním

Vlastnosti

 • Pro aplikace s řízením otáček a polohováním
 • Funkce: souběh a vyhodnocení dotykové sondy

Výhody

 • Konfigurovatelný typ polohování Linear nebo Modulo
 • Zadání absolutní nebo relativní polohy
 • Souběh otáček s konfigurovatelným zdrojem řídicích hodnot
 • Čtyři profily procesních dat (4, 6, 7, 10 PD)

Univerzální modul Technology

Doplnění funkcí univerzálního modulu o doplňkové úhlově synchronizované aplikace

Vlastnosti

 • Doplnění rozsahu funkcí univerzálního modulu
 • Doplňkové úhlově synchronní aplikace v režimu "Gearing"

Výhody

 • Synchronní pohyby až 8 pohonů v kombinaci master-slave
 • Synchronizace založená na dráze nebo času
 • Nastavitelný offset během synchronního chodu

Aplikační modul Polohování s rychlým a pomalým chodem

Realizace nenákladných řešení např. v oblasti přepravy

Vlastnosti

 • Umožňuje realizaci nenákladných řešení např. v oblasti přepravy

Výhody

 • Jednoduchá kompenzace poruchových veličin jako např. skluz a jednoduché nastavení polohy přemístěním senzoru
 • Funkce pohonu: impulzní provoz a polohování
 • Vhodný pro válečkové dráhy, zvedací a otočné stoly

Aplikační modul HandlingKinematics

Jednoduchá konfigurace úloh typu „Pick-and-Place“

Vlastnosti

 • Aplikační modul HandlingKinematics podporuje rychlé a jednoduché uvedení do provozu kinematické a manipulační aplikace pomocí intuitivně ovladatelného softwaru a grafické konfigurace. S tímto modulem lze výrazně snížit dobu taktu pomocí definovatelné rampy a dráhy.

Výhody

 • Rozhraní průmyslové sběrnice až se 20 body dráhy a definovatelnými čekacími body u každého segmentu dráhy
 • Funkce měření dotykovou sondou a polohování zbytkové dráhy
 • 3D simulace pro uvádění do provozu a diagnostiku

Aplikační modul effiSRS energeticky úsporný regálový zakladač

Trvalá podpora energeticky účinného provozu vysokoregálových skladů

Vlastnosti

 • Podporuje energeticky účinný provoz vysokoregálových skladů

Výhody

 • Energeticky optimalizovaná koordinace osy zdvihu a osy pojezdu
 • Podpora jednoho nebo dvou pohonů zdvihu
 • Detekce nenapnutého lana, vyrovnávací jízda, volitelná rekuperace

Aplikační modul Navíječka

Navíjení a odvíjení materiálů konstantní tažnou silou nebo konstantní rychlostí pásu

Vlastnosti

 • Pro aplikace, které vyžadují navíjení nebo odvíjení materiálů konstantní tažnou silou nebo konstantní rychlostí pásu
 • Různé technologie navíjení pro různé materiály a mechanické podmínky

Výhody

 • Navíječka určující tažnou sílu prostřednictvím řízení krouticího momentu, regulace tažné síly, regulace polohy tanečníku
 • Navíječka určující rychlost s optimální regulací rychlostí
Kontakt

Zadejte prosím své PSČ pro nalezení vhodné kontaktní osoby.

Podobné výrobky

Poslední návštěva