Engineering & výběr

Energetické poradenství

Identifikujte a využijte potenciály úspory energie v pohonné technice: S individuálním energetickým poradenstvím najdete správnou strategii ve správný okamžik - ve stávajících nebo nových zařízeních.

Úspory energie, trvalá udržitelnost a plnění stanovených cílů ochrany klimatu jsou v mnoha odvětvích stále důležitější. Neboť u neoptimalizovaných systémů mohou náklady na energii činit dokonce až 90 % nákladů na životní cyklus.

Jak energeticky efektivní řešení je, to závisí nejen na použitých komponentech pohonu. Významný vliv mají i doprovodné analýzy a poradenství. Naši specialisté na úspory energie proto Vaše pohonné zařízení a Vaše aplikace podrobí individuální a komplexní zkoušce. Tak společně s Vámi zajistíme, že identifikujete a důsledně využijete všechny faktory, které přicházejí při úsporách energie v úvahu. Z tohoto důvodu je energetické poradenství ústřední službou v naší energeticky úsporné koncepci effiDRIVE®. Je založena na sofistikované koncepci analýz s prakticky zaměřenými nástroji.

Naše energetické poradenství tak výrazně přispěje ke konkurenceschopnosti Vaší firmy. Pomůže Vám snížit emise CO2a současně zohledňuje cíle ochrany klimatu a aspekty trvale udržitelného rozvoje.


Ve čtyřech krocích Vám nabízíme individuální profil řešení pro Vaše hospodaření s energií:

Přehled služeb energetického poradenství

1. Základní poradenství

Se základním poradenstvím effiDRIVE®Vám nabízíme obsáhlý balíček služeb týkající se energetické účinnosti. V přímém kontaktu s Vaším energetickým poradcem effiDRIVE®můžete předem stanovit stěžejní úkoly. Nabízíme Vám ale i možnost informovat se předem na téma úspor energie a pak je konzultovat s našimi specialisty. K tomuto účelu Vám poskytneme různé podpůrné nástroje.

Vaše výhoda: Rychle a komplexně získáte podrobný přehled o tématech, jako je energetická účinnost, legislativní rámcové podmínky a technické možnosti.

  • Základní znalosti týkající se moderního hospodaření s energií a jednotlivých komponentů energeticky úsporné stavebnice effiDRIVE®
  • Kvalifikované základní poradenství ohledně všech relevantních legislativních a normativních rámcových podmínek pro Vaše konkrétní odvětví
  • Důsledná identifikace možných potenciálů úspor energie a možností na základě prakticky zaměřených vzorových kalkulací a referenčních projektů

Výhody pro vás

Energetická kalkulačka pro rychlé stanovení potenciálu

S naším bezplatným softwarovým nástrojem, Energetickou kalkulačkou, si můžete sami snadno spočítat, kolik energie můžete ušetřit použitím úsporných motorů. Kliknutím myši jednoduše proveďte porovnání spotřeby energie mezi standardními motory (IE1 = Standard Efficiency) a energeticky úspornými motory (IE2 = High Efficiency, IE3 = Premium Efficiency). Výpočet srovnání energie vychází z Vašich údajů, jako je doba provozu, vytížení motoru a cena elektřiny. Na tomto základě následně zjistíte, jak rychle se Vaše investice do energeticky účinnější pohonné techniky amortizuje.

Analýza spotřeby energie v projekčním nástroji SEW-EURODRIVE Workbench

Jako další pomůcku mají odborníci ze společnosti SEW-EURODRIVE a naši zákazníci k dispozici speciální funkci v projekčním nástroji SEW-EURODRIVE Workbench: Analýzu spotřeby energie. Výsledný „Energetický report“ udává celkovou spotřebu energie pro Vaši specifickou aplikaci a projektované pohonné zařízení. Získáte tak podklad pro výběr pohonné techniky, která je pro Vás z energetického hlediska nejefektivnější.

Ke kontaktnímu formuláři

Jsme tu pro Vás!

Máte konkrétní dotaz a chtěli byste od nás poradit? Pošlete nám zprávu se svými dotazy.

Nyní navázat kontakt
Kontakt

Zadejte prosím své PSČ pro nalezení vhodné kontaktní osoby.

Více informací
Energeticky úsporná řešení effiDRIVE®

Film Energeticky úsporná koncepce effiDRIVE®

Získejte formou animovaných obrázků informace o tom, co můžeme s naší koncepcí effiDRIVE® udělat pro Vaši větší energetickou efektivitu

Ke stažení

Poslední návštěva