Engineering & výběr

Energetické poradenství

Identifikujte a využijte potenciály úspory energie v pohonné technice: S individuálním energetickým poradenstvím najdete správnou strategii ve správný okamžik - ve stávajících nebo nových zařízeních.

Úspory energie, trvalá udržitelnost a plnění stanovených cílů ochrany klimatu jsou v mnoha odvětvích stále důležitější. Neboť u neoptimalizovaných systémů mohou náklady na energii činit dokonce až 90 % nákladů na životní cyklus.

Jak energeticky efektivní řešení je, to závisí nejen na použitých komponentech pohonu. Významný vliv mají i doprovodné analýzy a poradenství. Naši specialisté na úspory energie proto Vaše pohonné zařízení a Vaše aplikace podrobí individuální a komplexní zkoušce. Tak společně s Vámi zajistíme, že identifikujete a důsledně využijete všechny faktory, které přicházejí při úsporách energie v úvahu. Z tohoto důvodu je energetické poradenství ústřední službou v naší energeticky úsporné koncepci effiDRIVE®. Je založena na sofistikované koncepci analýz s prakticky zaměřenými nástroji.

Naše energetické poradenství tak výrazně přispěje ke konkurenceschopnosti Vaší firmy. Pomůže Vám snížit emise CO2a současně zohledňuje cíle ochrany klimatu a aspekty trvale udržitelného rozvoje.


Ve čtyřech krocích Vám nabízíme individuální profil řešení pro Vaše hospodaření s energií:

Přehled služeb energetického poradenství

1. Základní poradenství

Se základním poradenstvím effiDRIVE®Vám nabízíme obsáhlý balíček služeb týkající se energetické účinnosti. V přímém kontaktu s Vaším energetickým poradcem effiDRIVE®můžete předem stanovit stěžejní úkoly. Nabízíme Vám ale i možnost informovat se předem na téma úspor energie a pak je konzultovat s našimi specialisty. K tomuto účelu Vám poskytneme různé podpůrné nástroje.

Vaše výhoda: Rychle a komplexně získáte podrobný přehled o tématech, jako je energetická účinnost, legislativní rámcové podmínky a technické možnosti.

 • Základní znalosti týkající se moderního hospodaření s energií a jednotlivých komponentů energeticky úsporné stavebnice effiDRIVE®
 • Kvalifikované základní poradenství ohledně všech relevantních legislativních a normativních rámcových podmínek pro Vaše konkrétní odvětví
 • Důsledná identifikace možných potenciálů úspor energie a možností na základě prakticky zaměřených vzorových kalkulací a referenčních projektů

2. Sběr dat

Systematickým shromažďováním všech relevantních dat cíleně zjišťujeme aktuální hodnoty spotřeby energie Vašich zařízení. Tato analýza s použitím moderních nástrojů a metod tvoří základ pro všechny další kroky.

Vaše výhoda: S vhodnými nástroji a technikami analýzy získáte optimální pohled na parametry spotřeby Vašich zařízení.

 • Shromáždění dat u Vás ze strany našeho energetického poradce effiDRIVE®včetně prohlídky závodu a měření výkonu
 • Volitelný sběr dat z Vaší strany použitím standardizovaných a individuálních dotazovacích formulářů.
 • Identifikace všech potenciálů úspor energie při současném stanovení priorit realizace

3. Analýza energetické efektivity

Na základě shromážděných aplikačních dat a naměřených hodnot vypracuje náš energetický poradce effiDRIVE®podrobnou analýzu energetické efektivity. Při ní se přesně zjistí všechny potenciální úspory energie u stávajících komponentů pohonných zařízení, upozorní se na alternativy pohonů a provede se přehledná kalkulace vznikajících nákladů. Mimo jiné Vám jako pomůcku poskytneme funkci v našem projekčním nástroji SEW-EURODRIVE Workbench: analýzu spotřeby energie.

Vaše výhoda: S analýzou energetické efektivity společnosti SEW-EURODRIVE získáte přehledný celkový obraz Vašich zařízení. Na jeho základě lze odvodit možnosti pro energeticky úspornou modernizaci pohonů. Nabízíme vám:

 • Vypracování podrobného energetického reportu pro každé jednotlivé zařízení
 • Sestavení možností pro energeticky úsporné komponenty a systémy
 • Dokumentace výsledku poradenství formou energetického reportu

4. Kontrola úspěšnosti

Pomocí Kontroly úspěšnosti effiDRIVE®lze všechna zjištěná data a provedená opatření optimálně ověřit. Jádrem systému je detailní srovnání všech hodnot před realizací opatření s výsledky po přechodu na energeticky účinné řešení.

Vaše výhoda: Při kontrole úspěšnosti Vás náš energetický poradce effiDRIVE®provede celou fází přeměny a vypracuje závěrečný dokument se zjištěnými hodnotami po provedení změny.

Nabízíme Vám profesionální energetické poradenství sahající až k našim inovativním řešením pohonu do třídy účinnosti IE4 - všechny služby z jednoho zdroje. Tak šetříte čas při navrhování nových zařízení a snižujete náklady na individuální dovybavení stávajících systémů.

 • Ověření zavedených úsporných opatření formou srovnávacích měření
 • Poradenství a podpora po celý proces přeměny
 • Vypracování závěrečného protokolu z projektu se zohledněním výsledků měření
 • Využití hodnot ze zkušeností z dalších energeticky úsporných projektů ve Vaší firmě

Výhody pro vás

 • Komplexní poradenské služby

  neboť naši specialisté s dlouholetými zkušenostmi vždy berou v úvahu celý Váš systém se všemi komponenty a faktory.
 • Volné zdroje na novinky

  díky cílenému poradenství, které pomáhá minimalizovat Vaše náklady na energii a vytváří prostor pro ostatní důležité investice.

Energetická kalkulačka pro rychlé stanovení potenciálu

S naším bezplatným softwarovým nástrojem, Energetickou kalkulačkou, si můžete sami snadno spočítat, kolik energie můžete ušetřit použitím úsporných motorů. Kliknutím myši jednoduše proveďte porovnání spotřeby energie mezi standardními motory (IE1 = Standard Efficiency) a energeticky úspornými motory (IE2 = High Efficiency, IE3 = Premium Efficiency). Výpočet srovnání energie vychází z Vašich údajů, jako je doba provozu, vytížení motoru a cena elektřiny. Na tomto základě následně zjistíte, jak rychle se Vaše investice do energeticky účinnější pohonné techniky amortizuje.

Analýza spotřeby energie v projekčním nástroji SEW-EURODRIVE Workbench

Jako další pomůcku mají odborníci ze společnosti SEW-EURODRIVE a naši zákazníci k dispozici speciální funkci v projekčním nástroji SEW-EURODRIVE Workbench: Analýzu spotřeby energie. Výsledný „Energetický report“ udává celkovou spotřebu energie pro Vaši specifickou aplikaci a projektované pohonné zařízení. Získáte tak podklad pro výběr pohonné techniky, která je pro Vás z energetického hlediska nejefektivnější.

Ke kontaktnímu formuláři

Jsme tu pro Vás!

Máte konkrétní dotaz a chtěli byste od nás poradit? Pošlete nám zprávu se svými dotazy.

Nyní navázat kontakt
Kontakt

Zadejte prosím své PSČ pro nalezení vhodné kontaktní osoby.

Více informací
Energeticky úsporná řešení effiDRIVE®

Film Energeticky úsporná koncepce effiDRIVE®

Získejte formou animovaných obrázků informace o tom, co můžeme s naší koncepcí effiDRIVE® udělat pro Vaši větší energetickou efektivitu

Ke stažení

Poslední návštěva