RSS Feed

Změna sídla společnosti

01.07.23

Změna sídla společnosti SEW-EURODRIVE CZ s.r.o.

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si vám oznámit, že společnost SEW-EURODRIVE CZ s.r.o., IČO: 25120581, se sídlem Lužná 591/4,Vokovice, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová zn. C 51403, mění sídlo a s účinností od 1. 7. 2023 je nové sídlo společnosti, zároveň nová korespondenční a fakturační adresa následující:


SEW-EURODRIVE CZ s.r.o., Floriánova 2459, 253 01 Hostivice.

Ostatní údaje (zejména bankovní spojení, telefonické kontakty, emailové adresy atd.) zůstávají beze změny. Výše uvedené změny nemají žádný vliv na práva a závazky, které má naše společnost vůči svým obchodním partnerům, ani na jejich práva a závazky vůči naší společnosti.

Dovolujeme si Vás tedy tímto zdvořile požádat, abyste počínaje 1. červencem 2023 na všech dokumentech, v korespondenci, při jakémkoliv jednání, které budete činit ve vztahu k naší společnosti, zejména na daňových dokladech (fakturách) Vámi vystavovaných na úhradu plnění, uváděli již pouze nové sídlo společnosti – viz výše uvedené údaje.

Pro podrobnější informace prosím navštivte naše webové stránky www.sew-eurodrive.cz, případně, máte-li ke změně sídla naší společnosti jakékoliv dotazy, kontaktujte nás na telefonním čísle +420 255 709 600 nebo prostřednictvím adresy elektronické pošty sew@sew-eurodrive.cz.