RSS Feed

Vyjádření vedení společnosti ke koronaviru (Covid-19)

27.03.20

Situace v důsledku vypuknutí pandemie COVID 19 se stala tak závažnou, že některé výrobní závody SEW-EURODRIVE musely být uzavřeny. Uzavření těchto závodů a výpadky v evropském dodavatelském řetězci mají zásadní dopad na naši schopnost dodávat. O aktuálním stavu vás budeme informovat.

Covid-19

Současná pandemie COVID-19 je případem vyšší moci, jejíž trvání a dopad zatím nelze dostatečně předvídat. Děláme vše, co je v našich silách, abychom minimalizovali dopad na vás.

SEW-EURODRIVE si je vědoma své sociální odpovědnosti. Proto se budeme snažit udržet naše dodací a servisní schopnosti obzvláště pro „kritickou infrastrukturu“ tak dlouho, jak to bude možné.

Zajištění dodacích a servisních kapacit pro tato výrobní zařízení, mezi která patří zdravotnictví, potravinářství,energetika, farmacie, logistika, má nejvyšší prioritu.

Pro vývoj u vašich objednávek to tedy znamená:

1. Dokončené objednávky a ty, u kterých bude možno dokončit zahájenou konečnou výrobu / montáž, budou dodány, jak bylo dříve potvrzeno.

2. Probíhající objednávky, které ještě nejsou zadány ve výrobě / montáži, budou posouzeny na individuální bázi. O postižených objednávkách vás budeme informovat a budeme vyjasňovat další kroky.

3. Prosíme, abyste nás předem informovali v případě, že jste zastavili příjem zboží, nebo z jakýchkoliv důvodů příjem zboží omezili, abychom se vyhnuli zbytečným nákladům např. na dopravu a skladování.

4. Nové příchozí objednávky budou vyhodnocovány v úzké spolupráci s našimi výrobními a montážními závody s ohledem na momentální možnosti dodávek. Žádáme vás, o pochopení, že až do odvolání nejsme schopni za současné situace potvrzovat závazné dodací termíny.

Náš servisní a montážní závod je stále k dispozici zejména pro opravy.

Ujišťujeme vás, že uděláme vše, co bude v našich silách, pro udržení dostupnosti našich služeb a servisu a obnovení našich dodacích možností.Vyjádření vedení společnosti ke koronaviru (Covid-19)   (PDF, 171 KB)