Uvedení do provozu & údržba

Služba Condition Monitoring

Sledování stavu - individuálně a systematicky

Condition Monitoring

Ve vysoce dynamickém a komplexním prostředí jsou kladeny vysoké požadavky na dostupnost strojů a zařízení, neboť každý neplánovaný prostoj má mimo jiné za následek další náklady. Condition Monitoring může podstatně přispět k současnému snížení neplánovaných prostojů a včasnému naplánování údržbových činností.

Se systémy Condition Monitoring jsou stroje a zařízení nepřetržitě nebo periodicky kontrolovány formou měření. Při tom se systematicky zaznamenávají, interpretují a vizualizují definované měřené veličiny pohonných systémů a případně předávají systémům údržby nebo plánování.
Condition Monitoring je založen na systematickém monitorování stavu kompletní pohonné techniky a automatizace.
Vytvoříme a zrealizujeme pro Vás kompletní koncepce, od prvotních konzultací a dimenzování optimálních metod analýzy až po instalaci a diagnostiku. Definované parametry se při tom měří, interpretují, vizualizují a předávají Vašemu systému údržby. Předpokladem pro cílené vyhodnocení je příslušné know-how a správná senzorika - se společností SEW-EURODRIVE jako Vaším partnerem to není žádný problém. Porovnáme výsledky měření s hodnotami z našich dlouholetých zkušeností a umožníme Vám při tom jednat a ne pouze reagovat.

Následující služby lze individuálně sestavit:

 • Termografie spínacích skříní a komponentů pohonu
 • Endoskopie pro diagnostiku převodovky
 • Analýza vibrací
 • Analýza stavu zatížení
 • Analýza oleje
 • Další služby na vyžádání

Výhody pro Vás

 • Nižší náklady na skladování

  snížením zásob a skladování náhradních dílů a cíleným nákupem materiálu.
 • Vyšší produktivita

  úplným využitím kapacity zařízení.
 • Vysoká disponibilita zařízení

  prováděním údržby a oprav zaměřených na opotřebení a plánováním odstávek.
 • Vyšší provozní spolehlivost

  neustálou analýzou a kontrolou monitorovaných strojů a zařízení.

Diagnostické jednotky

Čas jsou peníze, to platí v údržbě ve zvýšené míře: Proto využijte optimální spojení produktu a služby: Diagnostické jednotky pro pohonnou techniku ze stavebnice služeb CDS®. Snadná kontrola a diagnostika v běžném provozu.

Diagnostická jednotka DUO, Diagnostic Unit Oil Aging

Diagnostika převodovky termickou analýzou

Diagnostická jednotka DUO

Vlastnosti:

 • Dokonalý snímač k zjišťování zbytkové životnosti převodového oleje a spolehlivému zobrazení času pro výměnu oleje
 • Tepelný snímač zabudovaný v převodovce měří teplotu oleje, předává tuto informaci vyhodnocovací jednotce, která z ní vypočítává zbytkovou životnost pro nastavený druh oleje
 • Diagnostická jednotka zohledňuje oxidační chování různých olejů při teplotním zatížení

Výhody:

 • Snížení nákladů na olej
 • Optimální využití životnosti oleje
 • Uvedení do provozu přímo na diagnostické jednotce (bez PC)
 • Snadná identifikace a odečet zbytkové životnosti oleje
 • Nastavení parametrů 5 různých druhů oleje
 • Výstražné hlášení při překročení předdefinovaných mezních hodnot, např. max. teploty oleje
 • Nepřetržité sledování stárnutí oleje
 • Možnost individuálního naplánování intervalů údržby

NOVINKA: Diagnostická jednotka varianta /DUE, Diagnostic Unit Eddy Current

Diagnostika brzd nepřetržitým sledováním funkce a opotřebení

Diagnostická jednotka varianta /DUE

Vlastnosti:

 • Ideální senzor k monitorování opotřebení brzdy (BE../ BF.. /BT..) a také její funkce
 • Měřicí systém pro bezdotykové monitorování pracovní vzduchové mezery
 • Jedním senzorem lze současně spolehlivě sledovat řádné fungování brzdy a opotřebení brzdového obložení

Výhody:

 • Možnost včasného rozpoznání opotřebení brzdového obložení
 • Spolehlivá kontrola funkce brzd
 • Bezdotykový a tudíž neopotřebitelný měřicí systém
 • Vyhodnocení přímo frekvenčním měničem SEW-EURODRIVE s příslušným chybovým protokolem
 • Použití ve vlhkém prostředí do IP66
 • Možnost individuálního naplánování intervalů údržby

Diagnostická jednotka varianta /DUB, Diagnostic Unit Brake

Monitorování brzd

Diagnostická jednotka varianta /DUB

Vlastnosti:

 • Ideální senzor k monitorování opotřebení brzdy a také její funkce
 • Signál závislý na napětí může vyhodnotit frekvenční měnič SEW-EURODRIVE nebo nadřazená řídicí jednotka
 • Se dvěma senzory lze současně spolehlivě sledovat řádné fungování brzdy a opotřebení brzdového obložení

Výhody:

 • Možnost včasného rozpoznání opotřebení brzdového obložení
 • Spolehlivá kontrola funkce brzd
 • Stavový signál mikrospínače jako rozpínací kontakt (kontrola opotřebení) i jako zapínací kontakt (kontrola funkce)
 • Jednoduše zpracovatelný výstupní signál nezávislý na napětí
 • Vyhodnocení přímo pomocí měniče SEW-EURODRIVE s příslušným chybovým protokolem
 • Použití ve vlhkém prostředí do IP65
 • Samočisticí kontakty uvnitř senzoru
 • Možnost individuálního naplánování intervalů údržby
Kontakt
Servisní kontakt

Jsme tu pro Vás!

Máte konkrétní problém nebo technický dotaz a chcete od nás poradit? Pošlete nám zprávu.

Kontaktujte nás
Kontakt

Zadejte prosím své PSČ pro nalezení vhodné kontaktní osoby.

Více informací
SEW-EURODRIVE

Video služba Condition Monitoring

Zjistěte v krátkém animovaném filmu, co pro Vás znamená služba Condition Monitoring

Poslední návštěva