Pásové dopravníky pro těžký průmysl

Při těžbě materiálů a surovin je často nutné překlenout velké vzdálenosti. Pásové dopravníky jsou zde díky své robustnosti a účinnosti považovány za nejlepší řešení pohonu. Profitujte z našeho know-how jedničky na trhu.

Výkonné řešení pohonu s průmyslovými převodovkami pro pásové dopravníky

Řešení s průmyslovými převodovkami pro použití v pásových dopravnících
Řešení s průmyslovými převodovkami šité na míru pro spolehlivý provoz pásových dopravníků
Řešení s průmyslovými převodovkami šité na míru pro spolehlivý provoz pásových dopravníků

S globálně rostoucí poptávkou po surovinách se zvyšuje potřeba rychlejší těžby a zpracování těchto materiálů. To staví provozovatele dopravních zařízení před nové výzvy:

Aby těžba, zpracování a likvidace probíhaly efektivně, musí technologické zařízení rychle přepravovat materiál. V tomto kontextu hrají důležitou roli pásové dopravníky: přepravují suroviny a materiály na velké vzdálenosti. V kombinaci se silným pohonem, který překonává vznikající třecí síly, zajišťují skutečné zrychlení přepravního procesu.

Při tom musí všechny součásti zařízení odolávat drsným podmínkám použití. Vysoká spolehlivost a rychlá dostupnost součástí snižuje prostoje na minimum a zvyšuje provozní životnost.

Šité na míru pásové dopravě: řešení s průmyslovými převodovkami od firmy SEW-EURODRIVE

Pásové dopravníky se v praxi silně liší podle absolvovaných provozních hodin: Některé přepravní systémy běží jen sporadicky, jiné nepřetržitě. To přináší další výzvy z hlediska spolehlivosti a dostupnosti. Naše robustní řešení pohonu splňují tyto náročné požadavky přesvědčivým způsobem.

Jako jeden z předních výrobců průmyslových převodovek známe Vaše odvětví a příslušné procesy. Pro Vaše pásové dopravníky Vám poskytneme vhodnou pohonnou techniku. S vysokým krouticím momentem a i za ztížených podmínek přesvědčují naše průmyslové převodovky v jakémkoli kontextu. I při vysokých teplotách prostředí poskytuje náš stavebnicový princip se svou koncepcí robustní skříně optimální řešení.

Nechte si poradit!

 • Naši odborníci znají Vaši branži a Vaše požadavky.
 • Díky naší celosvětové síti jsme Vám kdykoli k dispozici.
 • Máme znalosti a nástroje, abychom Vám mohli poskytnout optimální poradenství.

Výhody pro Vás

 • Efektivní koncepce chlazení

  protože externí chladicí jednotky a velká převodovka jsou zbytečné.
 • Provozně spolehlivé použití

  díky robustní skříni průmyslové převodovky konstrukční řady X i pro drsné prostředí
 • Optimální projektování

  díky našim vhodným a efektivním projekčním nástrojům SEW-EURODRIVE

Vlastnosti, varianty a použití řešení pohonu pro pásové dopravníky

Vlastnosti

 • třístupňová kuželočelní převodovka z konstrukční řady X
 • robustní skříň převodovky
 • speciální litinová skříň (GG25) s věším povrchem pro lepší odvod tepla
 • vyšší chladicí výkon díky efektivní koncepci větráků (axiální větráky)
 • vhodné pro použití pomocného pohonu
 • možnost realizovat univerzální koncepce hřídelů
 • Mazání broděním nebo tlakové mazání s čerpadlem na volném konci hřídele

Více informací o průmyslových převodovkách konstrukční řady X

Doplňky a příslušenství

Doplňky optimálně uzpůsobené pro dané použití

 • účinný těsnicí systém (Taconite)
 • měrka oleje a průhledítko pro kontrolu hladiny oleje
 • odvzdušňovací ventil Des-Case
 • na přání v provedení ATEX

Příslušenství optimálně uzpůsobené pro dané použití:

 • tuhá přírubová spojka
 • standardní zpětná záklopka a zpětná záklopka k omezení krouticího momentu
 • kulisa motoru a základnový rám
 • teplotní snímač olejové lázně PT100
 • mechanické spojky nebo kapalinové spojky
 • brzdy

Oblasti použití

Aplikace pro naše pásové dopravníky

 • technika na dopravu sypkých materiálů
 • dopravní zařízení v průmyslu stavebních hmot a těžebním průmyslu
 • drtiče
 • třídicí zařízení
 • nakládací stanice
Kontakt

Zadejte prosím své PSČ pro nalezení vhodné kontaktní osoby.

Poslední návštěva