Balíček Přesuvna/ otočný stůl

Naše aplikační řešení pro přesuvny a otočné stoly Vám nabízí inovativní koncepce pohonu s decentrálním a sekvenčním řízením pohonu. Díky speciálním technickým vlastnostem docílíte nákladově efektivní projektování Vašich zařízení.

Snižte své provozní náklady s našimi předdefinovanými aplikačními řešeními

Balíček Přesuvna/otočný stůl
Přesuvna/otočný stůl: pro efektivní tok materiálu ve Vašich zařízeních
Přesuvna/otočný stůl: pro efektivní tok materiálu ve Vašich zařízeních

Přesuvny a otočné stoly se používají tam, kde je potřeba rozvětvit dopravní linky. Zajišťují plynulý přísun a odsun dopravovaného zboží. Pro optimální tok materiálu se přesuvna nebo otočný stůl synchronizuje s přepravními procesy. To vyžaduje příslušná rozhraní na nadřazené ovládání zařízení. S naším aplikačním řešením Přesuvny/otočné stoly bez problému přizpůsobíte standard Vašemu zařízení a zvýšíte svou efektivitu.

Naše řešení Vám nabízí koncepce s moderními komponenty pohonu. Optimalizované procesy a jednoduché přiřazení komponentů při instalaci Vám pomohou při realizaci projektu. Se zadanými aplikačními moduly dosáhnete jednoduché a rychlé uvedení do provozu. Budete tak profitovat z vysoké dostupnosti zařízení a komponent pohonu. A co víc: S decentrálními koncepcemi pohonu výrazně snížíte náklady na instalaci a údržbu.

Výhody pro Vás

 • Dostupnost pohonné techniky

  neboť naše řešení pro přesuvny/otočné stoly Vám nabízí koncepce s moderními komponenty pohonu.
 • Optimalizované procesy

  díky jednoduchému přiřazení komponent k jejich funkci výrazně optimalizujete své procesy.
 • Dokumentace pro konkrétní aplikaci

  dokumentace k danému balíčku Vám mimo jiné poskytuje vysokou míru procesní spolehlivosti a minimalizace rizik.
 • Optimalizace výkonu a nákladů

  s tímto řešením se kromě komplexnosti zařízení redukují i náklady na instalaci. Snížíte tak i provozní náklady.
 • Rychlé uvedení do provozu

  díky zadaným aplikačním modulům proběhne uvedení do provozu rychle a bez komplikací.
 • Předdefinovaný softwarový modul

  Vaše velká výhoda: Potřebujete pouze jeden softwarový balík pro komplexní engineering.

Optimální řešení díky předdefinovaným variantám

Otočný stůl se sekvenčním řízením pohonu

Řízení kusového zboží v jakémkoli směru - díky sekvenčně řízenému otočnému stolu

Balíček Přesuvna ve variantě Otočný stůl se sekvenčním řízením pohonu: vhodné řešení pro dokonalé koncepce pohonu a řízení. Tato koncepce se ideálně hodí k balíčku Dopravníková linka s jedinou osou. Tak optimalizujete průchodnost a skladování Vašich zařízení.

Otočný stůl jako distribuční centrála

Efektivní přepravní koncepce i pro rozsáhlé systémy

Balíček Přesuvna ve variantě Otočný stůl jako distribuční centrála: Optimálně spojuje až 9 souvislých segmentů válečkových, pásových nebo řetězových dopravníků s otočným segmentem pro přepravu kusového zboží. Vaše výhoda s naším aplikačním řešením: Úspora energie až 50 %!

Otočný stůl pro decentrální koncepce otočných stolů

Inteligentní přeprava v kompaktních zařízeních - s decentrálním otočným stolem

Balíček Přesuvna ve variantě Otočný stůl pro decentrální koncepce pohonu: vhodné řešení pro optimalizované koncepce pohonu a řízení. Tato koncepce se ideálně hodí k dopravníkové lince pro decentrální přepravní koncepce. Realizujte díky této kombinaci kompaktní přepravní systémy.

Přesuvna pro decentrální koncepce přesuven

Profitujte i Vy z výhod této varianty řešení

Tato varianta je optimálním doplněním k balíčku Dopravníková linka pro decentrální přepravní koncepce. S touto kombinací jednoduše a modulárně realizujete kompaktní přepravní systémy s univerzálními komponenty. Pouze jedna decentrální řídicí jednotka MOVIFIT®-MC ovládá 3 pohony MOVIMOT®.

Otočný stůl s jedinou osou

Ideální řešení pro modulární koncepce pohonu a řízení

Balíček Přesuvna ve variantě Otočný stůl s jedinou osou: vhodné řešení pro modulární koncepce pohonu a řízení. Tato koncepce se ideálně hodí k balíčku Dopravníková linka pro jednotlivé segmenty. Tak dokonale optimalizujete průchodnost a skladování Vašich zařízení.

Otočný stůl s rozvaděčovým zařízením

Modulární dopravníkové linky v rozvaděčovém uspořádání

Balíček Přesuvna ve variantě Otočný stůl s rozvaděčovým zařízením: optimální doplnění balíčku Dopravníková linka s rozvaděčovým zařízením. S touto kombinací vybudujete modulární dopravníkové linky v klasickém rozvaděčovém uspořádání. Prostřednictvím nákladově optimalizovaného měniče MOVITRAC®-LTE Vám nabízíme ideální řešení pro klasické dopravníkové linky.

Rozlišovací znaky přesuvna/ otočný stůl

Přesuvny a otočné stoly se liší podle možností větvení a koncepcí řízení. Předem definované varianty balíčku Přesuvna Vám usnadní výběr vhodných komponent.

Otočný stůl s jedinou osou a otočný stůl se sekvenčním řízením pohonu

Zavřít tabulku
Rozlišovací znaky Otočný stůl s jedinou osou Sekvenční koncepce otočného stolu
Otočný stůl + +
Přesuvna vč. zdvihu - -
Snížené náklady na instalaci, kabeláž a údržbu + +
Redukce komponentů - řídicí jednotka na jednoho účastníka '1:1 '1:2
Energeticky efektivní pohonná technika + +
Produktová rodina SEW-EURODRIVE MOVIFIT-FC®, převodové brzdové motory DR.. MOVIFIT-FC®, převodové brzdové motory DR..
Výkon Až 4 kW Až 4 kW
Přesnost / regulovatelnost - -
Přetížitelnost 100 % 100 %
Sběrnicové systémy externí (volitelně) PROFIBUS, DeviceNet, ProfiNet, Ethernet IP, Modbus TCP PROFIBUS, DeviceNet, ProfiNet, Ethernet IP, Modbus TCP
Sběrnicový systém interní ne ne
Segmentace / modularita Kompletní modularizace na jeden segment Ano - autarkní spojení 2 modulů
Podmínky prostředí / předpisy pro pracoviště (volitelně) Velmi drsné podmínky prostředí (motor do IP66; OS4) Velmi drsné podmínky prostředí (motor do IP66; OS4)
Brzda Volitelně - s integrovaným řízením brzd Volitelně - s integrovaným řízením brzd
Na této stránce jsme pro Vás uložili tabulku

Otočný stůl s decentrálním řízením pohonu a otočný stůl jako distribuční centrála

Zavřít tabulku
Rozlišovací znaky Decentrální koncepce otočného stolu Otočný stůl jako distribuční centrála
Otočný stůl + +
Přesuvna vč. zdvihu - -
Snížené náklady na instalaci, kabeláž a údržbu + +
Redukce komponentů - řídicí jednotka na jednoho účastníka '1:3 Max. 1:10
Energeticky efektivní pohonná technika + +
Produktová rodina SEW-EURODRIVE MOVIFIT®-MC, MOVIMOT®, převodové brzdové motory DR.. MOVIGEAR®-SNI-B
Výkon Až 4 kW Až 400 Nm na jeden segment
Přesnost / regulovatelnost - +
Přetížitelnost 100 % cca 300 %
Sběrnicové systémy externí (volitelně) PROFIBUS, DeviceNet, ProfiNet, Ethernet IP, Modbus TCP PROFIBUS, DeviceNet, ProfiNet, Ethernet IP, Modbus TCP
Sběrnicový systém interní RS-485 (CAN) SNI
Segmentace / modularita Ano - autarkní spojení až 3 modulů Ano - autarkní spojení až 10 modulů
Podmínky prostředí / předpisy pro pracoviště (volitelně) Drsné podmínky prostředí (MOVIMOT®do IP66; povrchová ochrana OS1) Pro oblasti s předpisy o hygienickém designu (IP69K); pro čisté prostory (IP65) a pro pracoviště s přítomností osob (velmi nízká hlučnost)
Brzda Volitelně Žádná - pouze DynaStop®
Na této stránce jsme pro Vás uložili tabulku

Otočný stůl s rozvaděčovým zařízením a přesuvna pro decentrální koncepce

Zavřít tabulku
Rozlišovací znaky Otočný stůl s rozvaděčovým zařízením Decentrální koncepce přesuven
Otočný stůl + -
Přesuvna vč. zdvihu - +
Snížené náklady na instalaci, kabeláž a údržbu - +
Redukce komponentů - řídicí jednotka na jednoho účastníka '1:1 '1:3
Energeticky efektivní pohonná technika - +
Produktová rodina SEW-EURODRIVE MOVIFIT®-LT, převodové brzdové motory DR.. MOVIFIT®-MC, MOVIMOT®, převodové brzdové motory DR..
Výkon Až 11 kW Až 4 kW
Přesnost / regulovatelnost - -
Přetížitelnost 150 % na 60 s 100 %
Sběrnicové systémy externí (volitelně) SBus PROFIBUS, DeviceNet, ProfiNet, Ethernet IP, Modbus TCP
Sběrnicový systém interní RJ45 RS-485 (CAN)
Segmentace / modularita Kompletní modularizace na jeden segment Ano - autarkní spojení až 3 modulů
Podmínky prostředí / předpisy pro pracoviště (volitelně) Velmi drsné podmínky prostředí (motor do IP66; OS4) Drsné podmínky prostředí (MOVIMOT®do IP66; povrchová ochrana OS1)
Brzda Volitelně Povinně
Na této stránce jsme pro Vás uložili tabulku
Kontakt

Zadejte prosím své PSČ pro nalezení vhodné kontaktní osoby.

Více informací
Zažijte poutavým způsobem, jak optimalizujeme Vaše procesypomocí koncepce MAXOLUTION®.

Inteligentní logistické procesy

Zažijte poutavým způsobem, jak pomocí našich koncepcí optimalizujeme Vaše procesy.

Zažijte poutavým způsobem, jak si můžete díky naší koncepci zajistit skutečnou konkurenční výhodu.

Film Průmysl nápojů

Zažijte poutavým způsobem, jak si můžete díky naší koncepci zajistit skutečnou konkurenční výhodu.

Film k automobilovému průmyslu

Spolehlivost zařízení

Zajistěte své procesy v automobilové produkci pomocí našich aplikačních řešení

Ke stažení

Poslední návštěva