Jednotlivý osový modul
MMF11S00-000-5D3-SFDI0-C/DFC20A-0020
Kritérium výběru
Varianta zařízení
Výkonová třída
Typ komunikace
Přednastavený profil AS-Interface
Komunikace
Bezpečná komunikace
Použití digitální integrace motorů
Servisní spínač
Čelní modul
Ovladač
Aplikační úroveň
Elektrický předpis
Frekvence PWM
Provozní režim