Dvojitý osový modul
Hledat
Jmenovité napětí:
Jmenovitý proud / typ. výkon motoru:
Varianta zařízení:
Rozhraní MOVILINK® DDI:
Lakované desky tištěných spojů:
Možnost doplňků: