Jednotlivý osový modul
MGFAS1-DSM-C
Kritérium výběru
Výstupní krouticí moment (Ma) [Nm]:
Špičkový moment (Mapk) [Nm]:
Výstupní otáčky [1/min]:
Snímače: