MOVIGEAR®
Typ komunikace
Typ komunikace:
Aplikační úroveň:
Bezpečná komunikace:
Kritérium výběru
Výstupní krouticí moment (Ma) [Nm]:
Špičkový moment (Mapk) [Nm]:
Výstupní otáčky [1/min]:
Snímače: