Nekonvenční konstrukce - regálové zakladače firmy Winkel

  • Nekonvenční konstrukce - regálové zakladače firmy Winkel

    Pohonná a bezpečnostní technika pro regálové zakladače

    Se servopohony a sofistikovanou bezpečnostní koncepcí umožňujeme firmě Winkel technický pokrok.

Pro provozovatele skladů jsou hustota uložení a obrátkovost dvě zásadní otázky. Díky nové konstrukci jsou regálové zakladače Winkel lehčí, nepotřebují nárazníky a mají menší dojezdové rozměry.

0 % nárazníková dráha – 100 % bezpečnost

Firma Winkel GmbH dodává své výrobky systémovým integrátorům v intralogistice a působí již 30 let v oblasti lineární techniky pro vysokou zátěž. Pracovníci firmy z Illingenu v jižním Německu již mají dlouholeté zkušenosti s konstrukcí a montáží regálových zakladačů (RZ). Pomocí našich bezpečnostních komponentů a moderní pohonné techniky se podařilo vyvinout zcela novou koncepci pohonu pro regálové zakladače Winkel. S touto novou koncepcí zákazník realizoval výrazně lepší dojezdové rozměry, vyšší tuhost sloupu a rovněž nižší hmotnost. Důsledkem byla samozřejmě i nižší spotřeba energie.

Pro provozovatele skladů jsou hustota uložení a obrátkovost dvě zásadní otázky. Regálové zakladače jsou často poháněny dvěma motory, které přenášejí hnací sílu na kolejnici. Opotřebení je při tom nevyhnutelné, neboť poháněcí kladky mohou při třecím spojení prokluzovat. V závislosti na tom, v jaké poloze se zdvihací vozík právě nachází, je těžiště regálového zakladače buď dole, uprostřed nebo v nejhorším případě na horním konci sloupu. Pak při zrychlení dochází ke kyvadlovým pohybům.

Aby se tyto pohyby kompenzovaly, dochází u klasických koncepcí pohonu ke kývavému protipohybu motorem. V tomto případě musí být pohon speciálně dimenzován na toto maximální vychýlení. Pro projektování to znamená pro převodový motor a frekvenční měnič cca o 25 až 30 % větší hnací výkon, což zase vede k vyšším pořizovacím nákladům.

Technický pokrok ve firmě Winkel

Firma Winkel razí se svým regálovým zakladačem RBG nekonvenční cestu. V této nové koncepci pohonu je sloup nahoře a dole poháněn kardanovým hřídelem přes ozubené kolo a ozubenou tyč. Tím získává dvojitou ochranu a dosahuje lepší hodnoty deformace. U tohoto řešení pohonu se maximální zatížení nachází v nejhorším případě uprostřed sloupu. Při stejných zátěžových poměrech tak činí rameno páky polovinu a ohybový moment už jenom čtvrtinu. Průhyb se sníží o faktor 16, je reprezentativní pro kývání. To má ten důsledek, že regálové zakladače lze stavět mnohonásobně lehčí a tužší. Proto lze použít pohony, které mají nižší spotřebu elektrické energie.

Pohon pojezdu realizovala firma Winkel s naším převodovým motorem F..DRL.. a naším víceosým servozesilovačem MOVIAXIS®MXA81A.


U běžných regálových zakladačů se používají hydraulické koncové nárazníky. Při tom je nutný dojezdový rozměr - horizontální nárazníková zóna mezi regálem a stěnou objektu. Vzdálenost od stěny se posunuje o délku nárazníku. S novou koncepcí pohonu umožňuje bezpečnostní technika firem Winkel a SEW-EURODRIVE lepší dojezdové rozměry. Tím se eliminují hydraulické nárazníky a prostor přejíždění. Bezpečnostní technika tak pracuje zcela nezávisle na pohonné technice.

Bezpečnostní kontrolní zařízení MOVISAFE®UCS12B vyhodnocuje signály snímače absolutních hodnot. Dále sleduje provozní jízdní křivku a umožňuje najíždění do bezpečnostních poloh (SLP). Systém v pravidelných intervalech provádí test funkce brzd. Bezpečnostní brzdový systém splňuje úroveň vlastností „d“ podle EN ISO 13849-1. Toto řešení bylo certifikováno společností TÜV Südwest jako nezávislým zkušebním orgánem a byla potvrzena shoda s normami.

Regálový zakladač musí trochu vyjet z uličky, aby mohl zařízením k uchopení břemene obsloužit i poslední polici. To znamená, že kolejnice o kousek vyčnívá z regálu. Proto je nutná nadstavba k podepření. U této nové koncepce pohonu je regálový zakladač Winkel kratší, což umožňuje i výrazně nižší nadstavbu nebo nadstavba dokonce kompletně odpadá.

Úspora hmotnosti 10 - 35 % oproti běžným regálovým zakladačům

Požadavek zákazníka

Pro firmu Winkel byly zásadně důležité lepší dojezdové rozměry a jako důsledek toho úspora energie. Regálové zakladače měly být lehčí a neměly potřebovat nárazník.

Naše řešení

Naše pohonná a bezpečnostní technika umožňuje s novou koncepcí pro regálové zakladače na drobné díly firmy Winkel oproti běžným regálovým zakladačům úsporu na hmotnosti 10 až 35 % ve spojení s nižší spotřebou energie. Z toho vyplývá i úspora místa. Díky nižší potřebě místa zůstává více místa na zboží. Díky své nízké hmotnosti může regálový zakladač Colibri docílit lepší dynamiku a tím větší obrátkovost. Dosahovaná vyšší hustota uložení činí 8 - 15 % v porovnání s konvenčním řešením. Provozovatel skladu má nižší náklady na regálové zakladače, regály, uličky a IT.

Kontakt
Navázání kontaktu k referenci Intralogistika firmy Winkel

Jsme tu pro Vás!

Máte konkrétní aplikaci a chtěli byste od nás poradit? Pošlete nám zprávu se svými dotazy.

Poslat dotaz
Kontakt

Zadejte prosím své PSČ pro nalezení vhodné kontaktní osoby.

Poslední návštěva