Data protection information, 10/2014

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG (dále SEW-EURODRIVE) vám děkují za návštěvu našich webových stránek a za váš zájem o naše výrobky a naši společnost. Ochrana vašeho soukromí a osobních údajů je pro nás důležitá a zohledňujeme ji ve všech našich podnikových procesech. Proto zpracováváme vaše osobní údaje s ohledem na předpisy, které platí pro ochranu osobních údajů, zvláště na požadavky Obecného nařízení EU pro ochranu osobních údajů (GDPR).

Naše webové stránky obsahují informace o zpracování údajů během všech kroků zpracování ve společnosti SEW-EURODRIVE. V níže uvedené tabulce si vyberte ten krok v rámci zpracování, o kterém byste rádi získali podrobnější informace. Budete-li mít jakékoliv otázky nebo návrhy, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese: datenschutz@sew-eurodrive.de. K dispozici jsou následující informace:

„Správcem“, jak je definován v Článku 4 odst. 7 GDPR, je SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG, Ernst-Blickle-Str. 42, 76646 Bruchsal, Germany, tel. +49 7251 75-0, fax +49 7251 75-1970, e-mail abbestellen@sew-eurodrive.de. Budete-li mít dotazy ohledně způsobu zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na výše uvedené adrese nebo e-mailem na: datenschutz@sew- eurodrive.de.

I. Osobní údaje

II. Informace o ochraně osobních údajů při používání webových stránek www.sew-eurodrive.cz

III. Informace o ochraně osobních údajů určené pro zákazníky a zainteresované strany společnosti SEW-EURODRIVE

IV. Informace o ochraně osobních údajů určené pro uchazeče o práci ve společnosti SEW-EURODRIVE

V. Vaše práva jakožto dotčené osoby


I. Definice osobních údajů

Osobní údaje jsou definovány jako veškeré informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Sem například patří vaše jméno, vaše (obchodní) kontaktní údaje, vaše telefonní číslo nebo e-mailová adresa a vztah k nějaké společnosti a vaše vztahy/činnosti s námi.

Pokud používáte naše webové stránky, mohou se například zpracovávat osobní údaje ve formě informací o vašem používání našich webových stránek. Sem například patří vámi vyhledané údaje nebo zdroje spojení. Tyto informace se obvykle shromažďují pomocí protokolových souborů a cookies.

V případě žádostí jsou osobními údaji vaše jméno, vaše (podnikatelské nebo soukromé) kontaktní údaje, vaše adresa, hobby nebo informace o nemocech a vašem daňovém statutu (včetně informací o vaší víře). Se všemi informacemi, které nám případně zašlete navíc k životopisu, jako je vaše fotografie, jakékoli informace o vašem zdravotním stavu nebo jiné soukromé informace, nakládáme jako s údaji v žádosti.

II. Informace o ochraně osobních údajů při používání webových stránek http://www.sew-eurodrive.cz

V následující části by vás společnost SEW-EURODRIVE CZ s.r.o., vlastník webových stránek http://www.sew-eurodrive.cz, ráda seznámila se způsobem, jakým zajišťuje ochranu vašich osobních údajů na svých webových stránkách a dalších online kontaktních formách, a který druh osobních údajů zpracovává pro které účely a v jakém rozsahu.

1. Zpracování osobních údajů – Nabídky na našich webových stránkách

Pokud vstoupíte do našich webových stránek, dojde k automatickému shromažďování obecných informací. Mezi tyto informace (serverové protokolové soubory) patří druh webového prohlížeče, používaný operační systém, jméno domény vašeho poskytovatele internetových služeb apod. Navíc dojde k přenosu IP adresy a jejímu použití při využívání vámi požadované služby. Tyto informace jsou požadovány z technických důvodů, aby bylo možné vám správně poskytovat požadované informace uvedené na webových stránkách, a zároveň jsou povinné při používání internetu. Údaje protokolových souborů okamžitě anonymizujeme nebo vymažeme. Právním základem toho je Článek 6(1)(1)(f) GDPR.

Pokud využíváte nějaké služby, které jsou nabízeny na našich webových stránkách, mohou se od vás shromažďovat další osobní údaje. Tyto údaje zpracujeme v rozsahu, který bude nezbytný pro poskytování vámi požadovaných služeb. Navíc můžete vytvářet dobrovolně další osobní údaje. V následujících, jednotlivě uváděných funkcích a nabídkách popíšeme právní základ. S vašimi údaji budeme nakládat důvěrně a budeme je mazat nebo je zablokujeme v kontextu právních ustanovení.

Jestliže nám zašlete e-mailem nějakou poptávku, shromáždíme údaje, které poskytnete pro zpracování vaší poptávky, a případně splníme vaše požadavky. Právním základem pro oba případy je Článek 6(1)(1)(f) GDPR.

Pokud se na ně nevztahuje zákonné povolení nebo pokud vámi nebyl poskytnut příslušný souhlas, nebude námi ani jakoukoli jinou společností prováděno žádné další zpracování vašich údajů nad rámec tohoto účelu, vyjma jejich použití, které je popsáno dále.

Jestliže nám v souvislosti s uzavřením smlouvy nebo v rámci registrace na našem zákaznickém portálu sdělíte své kontaktní údaje, vezměte prosím na vědomí informace o ochraně osobních údajů uvedené v IV.

2. Poznámky týkající se bezpečnosti

S cílem chránit námi uložené osobní údaje před přístupem třetích stran, ztrátou nebo zneužitím a umožnit bezpečné předání osobních údajů jsme na našich webových stránkách přijali technická a organizační bezpečnostní opatření.

Rádi bychom zdůraznili, že v důsledku struktury internetu může dojít k neúmyslnému přístupu třetích stran k osobním údajům. Proto i vy nesete odpovědnost za ochranu svých osobních údajů před zneužitím pomocí šifrování nebo nějakého jiného způsobu. Zvláště osobní údaje přenášené bez šifrování, včetně elektronické pošty, si bez odpovídajících bezpečnostních opatření mohou přečíst také třetí strany.

3. Cookies

Naše webové stránky využívají tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány do vašeho koncového zařízení a které ukládá váš prohlížeč. Používají se s cílem učinit naše nabídky uživatelsky příjemnější, efektivnější a bezpečnější. Používáme tzv. dočasné cookies, které se automaticky vymažou, jakmile zavřete prohlížeč („cookies relace“), jakož i trvalé (permanentní) cookies.

Na jedné straně slouží používání cookies k zobrazení webových stránek. Na druhé straně se cookies používají k neustálému zlepšování pro vás určené nabídky a umožňují vám používat webové stránky optimálním způsobem. Informace shromážděné pomocí těchto cookies se používají pro statistické účely. Používáním webových stránek jste dali svůj souhlas k používání cookies pro účely analyzování a tvorby statických zpráv.

Máte možnost schválit nastavení cookies. Můžete provést změny nastavení vašeho prohlížeče. Vždy si můžete zvolit, zda přijmete všechny cookies, zda chcete být informováni o nastavení cookies nebo zda všechny cookies odmítnete. Zvolíte-li si poslední možnost, nebudete pravděpodobně mocí využívat naši nabídku v plném rozsahu. Další informace o cookies, které používáme, a o souvisejících krocích v rámci zpracování osobních údajů naleznete v níže uvedeném přehledu jednotlivých funkcí. Dále naleznete přehled služeb a funkcí používaných na těchto webových stránkách, v jejichž případě se využívají cookies.

5. Tvorba statistických zpráv o využívání s použitím etracker

Na těchto webových stránkách se využívají služby, které poskytuje etracker GmbH se sídlem v Hamburku v Německu (www.etracker.com), k analyzování údajů o využívání. V tomto kontextu se používají cookies s cílem umožnit statistickou analýzu využívání těchto webových stránek jejími uživateli a zobrazit obsah související s využíváním nebo reklamu. Cookies etracker neobsahují žádné informace, které by umožnily identifikovat uživatele.

Generované údaje pro nás etracker zpracovává a ukládá výhradně v Německu, a proto podléhají přísným německým a evropským zákonům a normám na ochranu osobních údajů. V tomto směru byl etracker testován a certifikován nezávislým institutem a byla mu udělena pečeť kvality za ochranu osobních údajů ePrivacyseal.

Osobní údaje se zpracovávají na základě právních ustanovení Článku 6(1)(f) (oprávněné zájmy) Obecného nařízení EU pro ochranu osobních údajů (GDPR). Naším cílem, jak definuje GDPR (oprávněné zájmy), je analýza týkající se používání našich webových stránek a pravidelná optimalizace naší online nabídky, jakož i vzhledu našeho webu, abychom je pomocí získaných statistických zpráv učinili pro vás jako uživatele zajímavější. Vzhledem k tomu, že je soukromí našich návštěvníků pro nás velmi důležité, jsou veškeré údaje, které by mohly odkazovat na nějakého jedince, jako je IP adresa, login a identifikace zařízení, co nejrychleji anonymizovány nebo pseudonymizovány. Nedochází k žádnému jinému využívání, kombinování s jinými údaji etrackeru nebo rozšiřování třetím stranám.

Proti výše uvedenému zpracování údajů, pokud se týká osobních údajů, můžete kdykoli vznést námitku:

Vznáším námitku proti zpracování osobních údajů etrackerem na těchto webových stránkách.

Více informací o ochraně osobních údajů v etrackeru můžete nalézt zde.

6. Tvorba statistických zpráv o využívání společností SEW-EURODRIVE

Navíc k analyzování využívání našich webových stránek a k jejich pravidelnému zlepšování používáme náš vlastní, interně vyvinutý nástroj. Pomocí získaných statických zpráv jsme schopni zlepšit naši nabídku a učinit ji pro vás jakožto uživatele zajímavější. Pro tento účel používáme funkci anonymizace, s jejíž pomocí se IP adresy dále zpracovávají ve zkráceném formátu; to brání jakémukoli přímému odkazování na osoby. Právním základem pro tvorbu těchto analýz je Článek 6(1)(1)(f) GDPR. V rozsahu analýzy jsou na vašem koncovém zařízení ukládány cookies (více podrobností, viz bod 5). Informace, které byly shromážděny tímto způsobem, ukládáme výhradně na náš server v Německu.

Sledování údajů týkajících se společnosti tak, abychom mohli zároveň shromažďovat obecné údaje, je možné zabránit, pokud vznesete námitku proti sledování pomocí nástroje SEW-EURODRIVE; k tomu použijte následující odkaz. Pakliže si nepřejete žádný druh analýzy během používání prostřednictvím vašeho koncového zařízení, potom vzneste námitku proti sledování pomocí nástroje SEW-EURODRIVE a použijte k tomu následující odkaz.

7. Nasazení remarketingu Google

Abychom přilákali pozornost k našim atraktivním výrobkům na našich webových stránkách pomocí reklamních nástrojů (tzv. reklama Google), využíváme nabídku Google AdWords. Tyto reklamní nástroje dodává Google prostřednictvím tzv. „ad serverů“ (reklamní servery). V tomto procesu se používají cookies reklamních serverů, které umožňují analyzovat výkonnostní parametry, např. imprese reklamy, kliknutí a konverzace. To nám umožňuje určit úspěšnost jednotlivých reklamních opatření podle údajů reklamních kampaní. Jestliže se dostanete na naše webové stránky prostřednictvím reklamy Google, uloží Google AdWords nějaký soubor cookie na vaše koncové zařízení. Tyto cookies přestanou obvykle platit po uplynutí 30 dnů a nejsou určeny k vaší osobní identifikaci. S tímto souborem cookie se obvykle ukládají následující analytické hodnoty:

• Unikátní ID cookie

• Počet impresí reklamy na jedno umístění (četnost)

• Poslední imprese (vztahuje se ke konverzím po zobrazení)

• Informace o OptOut (“vyvázání se z nežádoucí služby) (označení, že uživatel si již nepřeje být dále oslovován)

Tyto cookies umožňují Googlu rozpoznat váš internetový prohlížeč. Jestliže uživatel navštíví určité stránky na webových stránkách nějakého zákazníka AdWords a platnost cookie uloženého na jeho koncovém zařízení ještě nevypršela, Google a tento zákazník mohou zjistit, že tento uživatel kliknul na reklamu a byl přesměrován na tyto stránky. Každému zákazníkovi AdWords je přiřazen jiný cookie. Proto cookies nelze vysledovat přes webové stránky zákazníků AdWords. V rámci výše uvedených reklamních opatřeních naše společnost sama neshromažďuje ani nepracovává žádné osobní údaje. Google nám pouze poskytuje statistické analýzy. Tyto analýzy nám umožňují identifikovat, která z nasazených reklamních opatření jsou zvláště účinná. Nepřijímáme žádné další údaje z nasazených reklamních opatření, a zejména nejsme schopni na základě těchto informací identifikovat uživatele. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je Článek 6(1)(1)(a a f) GDPR.

Na základě nasazeného marketingového nástroje váš prohlížeč automaticky naváže přímé spojení s Google serverem. Upozorňujeme, že Google může zpracovávat údaje mimo oblast Evropské unie. Na samotnou společnost Google se vztahuje tzv. „ochranný štít soukromí“ EU-USA (EU-US Privacy Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-USFramework. Kromě toho nemůžeme ovlivnit rozsah a další zpracování údajů, které shromáždil Google s nasazením tohoto nástroje, a proto poskytujeme informace na základě našeho stávajícího stavu znalostí:

Google obdrží informaci o tom, že jste navštívili příslušnou stránku našich webových stránek nebo že jste klikli na jednu z našich reklam pomocí sledovacích nástrojů.

Jste-li registrováni u nějaké služby Google, může Google přiřadit návštěvu k vašemu účtu. I v případě, že nejste registrováni u Googlu nebo nejste přihlášeni, je možné, že poskytovatel vyhledá a uloží vaši IP adresu. Pomocí firemní remarketingové technologie se uživatelům, kteří již navštívili naše webové stránky a online služby a projevili zájem o naše výrobky, zobrazí další související reklamy na jiných webových stránkách v partnerské sítí Google Partners. Chcete-li získat další informace o ochraně údajů v Googlu, přejděte na: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ a https://services.google.com/sitestats/de.html

Navíc používáme aplikaci Google Remarketing. To je prostředek retargetingu (cílení) pro dodávání reklamy, která odpovídá zájmům. Tato aplikace umožňuje zobrazení naší reklamy, když po návštěvě našich webových stránek navštívíte jiné webové stránky. To se uskutečňuje pomocí cookies, které jsou uloženy ve vašem prohlížeči, jehož prostřednictvím Google zaznamenává a analyzuje vaše chování spojené s využíváním, když navštěvujete různé webové stránky. To Googlu umožňuje určit vaší předchozí návštěvu našich webových stránek. Podle Googlu se údaje shromážděné v rámci retargetingu nespojují s vašimi osobními údaji, které Google případně uložil. Podle Googlu se během retargetingu používá zejména pseudonymizace.

Pakliže si v budoucnosti nebudete přát, aby se vám zobrazovala reklama, která cílí na vaše zájmy, můžete buď deaktivovat cookies na vašem prohlížeči, nebo o tom informovat Google; za tímto účelem použijte následující odkaz: https://www.google.com/settings/ads/onweb/. Popřípadě můžete vznést námitku proti retargetingu Google, navštívíte-li webové stránky Network Advertising Initiative (NAI): http://optout.networkadvertising.org.

8. Zákazník a Online Support (Online podpora)

Pokud navštívíte náš účet Online Support (Online podpora) na https://www.sew-eurodrive.de/de_de/online_support/, umožníme vám komplexní interakci s námi. Po zaregistrování získáte přístup k mnoha funkcím a službám SEW‑EU R O D R IVE. Účely zpracování a zpracované údaje lze zjistit z jednotlivých funkcí, např. vypracování obchodních smluv, žádost o sdělení stavu dodávky nebo odstranění poruch.

Právním základem vaší registrace na Online Support je Článek 6(1)(1)(b) GDPR.

Dovolujeme si vás upozornit na doplňující informace o ochraně osobních údajů v bodě 3, které se týkají objednávky konkrétních služeb a dalšího zpracování vašich osobních údajů.

9. Nabídka sociálních médií

a) Vložení videa z YouTube

Na jednotlivé webové stránky jsme vložili videa z YouTube, která jsou uložena na http://www.YouTube.com a která je možné si přehrát přímo na našich webových stránkách. Tato videa jsou prezentována v „rozšířeném režimu ochrany osobních údajů“, což znamená, že pokud si tato videa nepřehrajete, nebudou na YouTube o vás přenášeny žádné údaje. Níže uvedené údaje jsou přenášeny pouze tehdy, pokud si videa přehrajete. Tento přenos údajů nemůžeme ovlivnit.

Přehráním vložených videí YouTube získá informace o tom, že jste vstoupili na příslušnou stránku našich webových stránek, přičemž je dále možné, že na YouTube budou přeneseny jiné údaje, o kterých nemáme žádné poznatky. K tomu dojde bez ohledu na to, zda YouTube poskytnul uživatelský účet, jehož prostřednictvím jste se přihlásili, nebo zda žádný uživatelský účet neexistuje. Jestliže se přihlásíte na YouTube, vaše údaje budou přímo přiřazeny k vašemu účtu. Pakliže si nepřejete toto přiřazení k vašemu profilu na YouTube, musíte se před aktivováním tlačítka odhlásit. YouTube uloží vaše údaje jako uživatelské profily a bude je používat pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo pro návrh svých webových stránek, který bude vycházet z poptávky. Tuto analýzu je možné provádět (i v případě uživatelů, kteří nejsou přihlášeni) zejména pro poskytování reklamy vycházející z poptávky a informování ostatních uživatelů YouTube o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitku proti tvorbě těchto uživatelských profilů. Takové žádosti musí být adresovány společnosti YouTube.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracování osobních údajů – viz prohlášení YouTube o ochraně osobních údajů. V něm rovněž naleznete další informace o svých právech a možnostech nastavení k ochraně vašeho soukromí: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google zpracovává vaše osobní údaje také v USA a vztahuje se na něj „ochranný štít soukromí EU-USA (EU-US Privacy Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-USFramework.

10. Používání externích odkazů

Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky od jiných poskytovatelů. SEW-EURODRIVE neodpovídá za politiky ochrany osobních údajů nebo obsah jiných webových stránek.

III. Informace o ochraně osobních údajů určené pro zákazníky a zainteresované strany společnosti SEW-EURODRIVE

1. Rozsah zpracování osobních údajů a určená použití

a) Plnění smlouvy

SEW-EURODRIVE zpracovává osobní údaje, která od vás obdrží jako součást vašich poptávek nebo v rámci stávajících smluvních vztahů. Kromě vašich obchodních kontaktních údajů sem rovněž patří veškeré informace, které si vyměníme, jako jsou

e-maily, objednávky, žádosti o naše výrobky a platební údaje. Jestliže máte s námi navázány obchodní vztahy, musíte poskytnout osobní údaje, které jsou nezbytné pro přípravu nebo plnění smluv nebo které podle zákona požadujeme pro zpracování; jinak nemůžeme plnit smlouvy.

SEW-EURODRIVE zpracovává údaje poskytnuté při objednávání pro účely jejich použití při plnění smlouvy, přičemž pro tento účel může zaměstnávat poskytovatele specializovaných a monitorovaných služeb. Zpracování údajů za účelem plnění smluv zahrnuje využívání údajů pro poskytování služby uvedené ve smlouvě, včetně poskytování služeb, které jsou definovány v servisních smlouvách, nebo pro řešení záručních nároků. Navíc v případě žádosti o financování může SEW-EURODRIVE rovněž využívat údaje požadované pro generování cenové nabídky a, v případě potřeby, předané smluvním partnerům. Zpracování těchto údajů se provádí na základě Článku 6(1)(1)(b) GDPR.

Pro konzultační a verifikační účely smí být externím auditorům a/nebo daňovým poradcům rovněž předány údaje shromážděné společností SEW-EURODRIVE, které se týkají nákupu našich výrobků nebo využívání našich služeb.

SEW-EURODRIVE má údaje shromážděné pro plnění smlouvy uloženy ve svém operačním systému tak dlouho, dokud platí záruční nároky nebo dokud se využívají pro jiné účely uvedené v tomto prohlášení. Poté se tyto údaje, na které se vztahují povinnosti uchovávání podle oddílu 146 a násl. německého daňového zákoníku nebo

oddílu 257 německého obchodního zákoníku, archivují a následně vymažou, jakmile vyprší doba uchovávání vyplývající z těchto povinností. Všechny ostatní údaje se vymažou ihned, pokud toto prohlášení nestanoví jiné určené použití těchto údajů. Údaje se zpracovávají pro účely záručních nároků v souladu s Článkem 6(1)(1)(b) GDPR a pro účely plnění právních závazků v souladu s Článkem 6(1)(1)(c) GDPR.

b) Ověření adresy a úvěrového ratingu

Při ověřování vaší adresy a úvěrového ratingu společnost SEW-EURODRIVE vstupuje do databází externích agentur s cílem získat podrobnosti o adresách a úvěrové údaje vaší společnosti, včetně údajů, které byly vypočteny pomocí statistických metod (scoring).

Toto shromažďování se provádí v případě, kdy společnost SEW-EURODRIVE podstupuje obchodní riziko při uzavírání smlouvy a snaží se sebe sama ochránit touto kontrolou uvěrového ratingu. SEW-EURODRIVE využívá tyto informace pro poskytování obchodního úvěru na zboží nebo služby.

Společnosti SEW-EURODRIVE poskytují adresy a úvěrové údaje následující agentury:

• Bisnode D&B Deutschland GmbH

• Deutsche Bank AG

• Německý registr dlužníků (Deutsches Debitorenregister, DRD), portfolio platebních záznamů od organizace Verband der Vereine Creditreform e.V.

• Verband der Vereine Creditreform e.V.

Informace poskytnuté agenturami a interní informace týkající se platebního chování jsou interně vyhodnocovány společností SEW-EURODRIVE, která následně vypracuje svůj vlastní rating, jenž bude využit jako základ pro poskytnutí úvěrového limitu. Úvěrové údaje se vymažou za 5 roků po poslední dodávce zboží. Tento režim zpracování údajů se provádí v souladu s Článkem 6(1)(1)(f) GDPR pro účely poskytnutí obchodního úvěru na zboží a služby.

c) Využití údajů společnosti SEW-EURODRIVE pro propagační účely

Společnost SEW-EURODRIVE a její smluvní poskytovatelé služeb (tiskárny, provozovny pro kompletaci a distribuci reklamní pošty atd.) používají pro propagační účely vaše jméno a adresu jako kontaktní osoby v rámci pokračujících obchodních vztahů a názvy a adresy zainteresovaných stran, jakož i údaje shromážděné v rámci obchodního vztahu (kontaktní údaje, zakoupené výrobky, objednané služby atd.). Společnost

SEW-EURODRIVE poskytuje další informace o výrobcích a službách, které získala od skupiny SEW-EURODRIVE Group, a provádí analýzy pro marketingové účely (tzv. „web scoring“). Analýzy údajů pro propagační účely mohou rovněž obsahovat údaje, s jejichž poskytováním společnosti SEW-EURODRIVE jste souhlasili. Cílem poskytování těchto kontaktních údajů pro propagační účely je informovat vás o nejnovějším vývoji v oblasti našich výrobků a služeb, abychom zajistili, že vám dokážeme poskytnout služby, které potřebujete, a tak nastolit dlouhotrvající obchodní vztah.

SEW-EURODRIVE využívá vaše telefonní číslo pro propagační účely pouze v případě, že jste s tím souhlasili, nebo v případě, kdy lze souhlas rozumně předpokládat, například v rámci stávajícího obchodního vztahu nebo po předchozím kontaktu. SEW-EURODRIVE rovněž využívá e-mailové adresy, které získá od kontaktních osob, kdy jsou uzavíraný smlouvy pro provádění reklamy na podobné nabídky.

Samozřejmě, že máte právo odmítnout tyto kontaktní údaje pro propagační účely. O vašem právu vznést námitku vás budeme informovat v každém jednotlivém případě.

Pro dosažení cílů spojených s tímto propagačním využíváním budeme zpracovávat vaše údaje po celou životnost našich výrobků, a pokud zůstanete zákazníkem. Výjimky platí v případě, kdy budete souhlasit s delší dobou využívání, a/nebo pokud se na údaje vztahuje povinnost zákonného uchovávání. V druhém případě se údaje vymažou po uplynutí doby uchovávání. Doba zpracovávání může být kratší, pokud uplatníte právo vznést námitku, o kterém vás informujeme v části IV.

Právním základem tohoto propagačního využívání je Článek 6(1)(1)(f) GDPR, v případech, kdy nám dáte souhlas, pak Článek 6(1)(1)(a) GDPR. Informace o vašich právech týkajících se propagačního využívání, zvláště o právu vznést námitku, jsou uvedeny níže.

d) Zpracování osobních údajů z důvodů právní povinnosti

Na SEW-EURODRIVE, podobně jako na každou jinou společnost v Evropě, se vztahují různé právní povinnosti týkající se ověřování údajů našich zákazníků a obchodních partnerů. V takových případech zpracováváme vaše osobní údaje pouze v rozsahu, který je požadován zákonem. Pro splnění těchto právních povinností může být nezbytné zpracovávat některé vaše údaje automaticky, aby bylo možné vyhodnotit osobní aspekty (profilování). Nebudete-li výslovně upozorněni, provede se automatické individuální rozhodnutí. Právním základem tohoto zpracování je Článek 6(1)(1)(c) GDPR ve spojení s platnými zákonnými ustanoveními.

Tato zákonná ustanovení se konkrétně týkají:

• Předcházení podvodů a praní špinavých peněz

• Požadavků na daňové audity a výkaznictví

• Vyhodnocení a řízení rizik ve Skupině

• Seznamů sankcí

2. Šíření údajů v rámci skupiny SEW-EURODRIVE Group

SEW-EURODRIVE může předávat vaše hlavní údaje (název společnosti, kontaktní osoby, adresu a kontaktní údaje, jako je telefonní číslo a e-mailová adresa) ostatním

společnostem v rámci skupiny SEW-EURODRIVE Group a eventuálně je aktualizovat, aby bylo zajištěno, že všechny dceřiné společnosti, které jsou zapojeny do nějaké transakce s vámi (např. plnění smlouvy), budou disponovat stejnými hlavními údaji. Záměrem je zjednodušit naše procesy a pomoci vám eliminovat nutnost opětného poskytování hlavních údajů při kontaktování nějaké jiné společnosti v rámci Skupiny. Právním základem tohoto způsobu zpracování je Článek 6(1)(1)(b) GDPR. Vaše práva jsou zabezpečena interními smluvními politikami, které zajišťují vysokou úroveň ochrany osobních údajů.

Kromě hlavních údajů mohou být předávány jiným dceřiným společnostem SEW-EURODRIVE rovněž objednací údaje, pokud jsou nezbytné pro vaši objednávku. Například různé výrobky SEW-EURODRIVE jsou vyráběny různými dceřinými společnostmi SEW-EURODRIVE, takže pro zjednodušení zpracování objednávky a dodávky je třeba údaje předávat. V takových případech budete informováni o tomto převodu při uzavření smlouvy. Právním základem tohoto zpracování je Článek 6(1)(1)(b) GDPR.

Pokud se sídlo vaší společnosti nachází mimo území Německa, bude za řízení a zpracování vašich smluv nebo poptávek odpovídat naše přidružená dceřiná společnost SEW-EURODRIVE. Takže pokud si budete přát dostávat smluvní nabídky nebo doplňující informace o SEW-EURODRIVE a našich výrobcích, musí být dceřiné společnosti SEW-EURODRIVE, která odpovídá za lokalitu, v níž se nachází vaše společnost, předány osobní informace, které jsme o vás shromáždili (zejména: název, kontaktní údaje, přidružená společnost, výrobky, o které máte zájem). Tento náš mezinárodní zástupce bude používat vaše osobní údaje, pokud nevznesete námitku proti šíření nebo ukládání vašich údajů v těchto dceřiných společnostech.

V důsledku toho se mohou vaše hlavní údaje zpracovávat v dceřiných společnostech SEW-EURODRIVE mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHP). V případech, kdy Komise EU nestanovila odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, jsme přijali smluvní závazky; obecně řečeno – uzavřeli jsme standardní smluvní doložky EU. Seznam společností, které patří do Skupiny, naleznete na

www.sew-eurodrive.com. Na tyto údaje se vztahují stejné politiky pro výmaz, které jsou popsány výše.

IV. Informace o ochraně osobních údajů určené pro uchazeče o práci ve společnosti SEW-EURODRIVE

Jestliže se ucházíte o práci ve společnosti SEW-EURODRIVE, platí principy pro zpracování údajů, které jsou popsány dále. Po najmutí vás budeme informovat o zpracování osobních údajů zvlášť, v souvislosti s uzavřením smlouvy.

1. Rozsah zpracování osobních údajů a určená použití

a) Interní zpracování osobních údajů při kontrole vaší žádosti

Údaje, které jste poskytli v souvislosti s vaší žádostí, zpracováváme pro účely kontroly vaší žádosti a ověření vhodnosti pro inzerovanou pracovní pozici. Vaše údaje jsou uloženy výlučně v našem vlastním datovém středisku v Německu. Jestliže k tomu dáte souhlas během ucházení se o práci, provedeme v průběhu procesu najímání kontrolu, zda na základě vaší kvalifikace nejste vhodným kandidátem pro jiné pracovní pozice, než je ta, o kterou jste požádali. Pro kontrolu vaší žádosti můžeme využít poskytovatele specializovaných služeb. Vhodné žádosti pro danou pracovní pozici zašle oddělení lidských zdrojů (HR) příslušnému oddělení nebo dceřiné společnosti pro další vyhodnocení. Abychom mohli vaši žádosti řádně posoudit, potřebujeme váš životopis, školní vysvědčení nebo příslušná osvědčení. Další informace a fotografie nejsou povinné.

Pakliže si nepřejete, aby vaše údaje byly uloženy v našem portfoliu uchazečů (viz bod 3.), vymažeme údaje ve vaší žádosti za 6 měsíců po ukončení procesu předkládání žádostí, tj. po obsazení pracovní pozice. Zpracování těchto osobních údajů se provádí na základě Článku 6(1)(1)(b) GDPR.

Jste-li osobou mladší 18 let, požadujeme k uzavření pracovní smlouvy s vámi souhlas vašich zákonných zástupců. I uložení údajů ve vaší žádosti po delší dobu (např. pro účely pozdější odborné praxe) smí být prováděno pouze s vaším souhlasem a souhlasem vašich zákonných zástupcům, který je uveden v šablonách.

b) Společné portfolio žádostí SEW-EURODRIVE Group

Údaje ve vaší žádosti jsou uloženy v našem portfoliu žádostí. Kromě nás má přistup k tomuto portfoliu také mateřská společnost, naše dceřiná společnost

SEW-USOCOME v Haguenau ve Francii. To nám umožňuje porovnat váš kvalifikační profil s požadavky jiných pracovních pozic a upozornit vás na jiné vhodné pracovní pozice. Přístup může být zvláště užitečný v případě, kdy se ucházíte o pracovní místo, které je rovněž nabízeno ve stejné nebo podobné formě v jiných společnostech v rámci Skupiny, nebo v případě, že žijete v pohraničí.

Pokud si tento přístup nepřejete, kdykoliv proti němu můžete vznést námitku; uplatnění vaše práva vznést námitku je popsáno dále (IV). Bez ohledu na uplatnění tohoto práva nemá námitka vliv na výběr vaší osoby v souvislosti se stávající žádostí.

Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je Článek 6(1)(1)(f), pokud se výslovně ucházíte o pracovní pozici v rámci celé země, potom je to Článek 6(1)(1)(b) GDPR. Vaše práva jsou zabezpečena interními smluvními politikami, které zajišťují vysokou úroveň ochrany osobních údajů.

c) Uložení vaší žádosti v našem portfoliu žádostí

I když nebudeme moci zohlednit vaši žádost v případě konkrétní pracovní pozice, přesto bychom si ji rádi uložili do našeho portfolia žádostí. Pro tento účel pouze potřebujeme, abyste zaškrtli příslušné zaškrtávací políčko vedle vaší žádosti v průvodci Application Wizard. To nám umožní vás vyrozumět, jakmile bude k dispozici pro vás vhodná pracovní pozice. Vaši žádost uložíme pouze tehdy, pokud nám k tomu dáte odpovídající výslovný souhlas. Pro zobrazení textu souhlasu klikněte zde.

V případě vašeho souhlasu budou údaje ve vaší žádosti uloženy po dobu maximálně 5 let; po uplynutí této doby vaše údaje vymažeme, pokud si nevyžádáte další uložení. Upozorňujeme, že pokud vznesete námitku proti zpracování osobních údajů, nebudeme vás moci vzít v úvahu v budoucím obsazování pracovních pozic, které by pro vás mohly být vhodné. Právním základem v tomto směru je Článek 6(1)(1)(a) GDPR.

2. Žádosti podané přes Xing a Linkedin

O práci u nás se můžete rovněž ucházet prostřednictvím platformy Xing a Linkedin. Avšak nemáme žádný vliv na zpracování osobních údaje, které provádí XING nebo Linkedin. Když obdržíme žádost prostřednictvím jednoho z těchto portálů, provedeme zpracování vašich osobních údajů v souladu s výše uvedenými principy.

3. Žádosti podané učni, spolupracujícími studenty a praktikanty, kteří ještě navštěvují školu

S radostí přijmeme vaše žádosti jako učňů, spolupracujících studentů a praktikantů, kteří ještě navštěvují školu. Údaje ve vaší žádosti budou vždy zpracovávány v souladu se zde popsanými principy, s tím omezením, že vás nezačleníme do

našeho portfolia žádostí. V případě, že vaše žádost nebude úspěšná, vymažeme dokumentaci vaší žádosti na konci čtvrtletí následujícího po ukončení procesu podávání žádostí. Pokud byste chtěli později podat žádost znovu, budeme se těšit na obdržení nové žádosti.

4. Žádosti brigádníků

S radostí obdržíme vaše žádosti jako brigádníků. Údaje ve vaší žádosti budou vždy zpracovávány v souladu se zde popsanými principy, s tím omezením, že vás nezačleníme do našeho portfolia žádostí. V případě, že vaše žádost nebude úspěšná, vymažeme dokumentaci ve vaší žádosti 6 měsíců po ukončení procesu podávání žádostí. Pokud byste chtěli později podat žádost znovu, budeme se těšit na obdržení nové žádosti.

V. Vaše práva jako dotčené osoby

Jako dotčená osoba vám příslušejí různá práva. S použitím výše uvedených kontaktních údajů kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, který vás seznámí s uplatňováním práv, která vám příslušejí. Každé dotčené osobě příslušejí následující práva:

• Právo na přístup (Článek 15 GDPR)

• Právo na opravu nesprávných osobních údajů (Článek 16 GDPR)

• Právo na výmaz (Článek 17 GDPR)

• Právo na omezení zpracování osobních údajů (Článek 18 GDPR)

• Právo na přenositelnost údajů (Článek 20 GDPR)

• Právo podat stížnost u dozorového úřadu (Článek 77 GDPR)

Dále každé dotčené osobě přísluší obecné právo vznést námitku (viz Článek 21(1) GDPR). V tomto případě musí být námitka proti zpracování osobních údajů opodstatněná. Pokud se údaje zpracovávají s vaším souhlasem, kdykoliv můžete tento souhlas odvolat s okamžitým budoucím účinkem. Odvolání souhlasu neovlivní zákonnost zpracování osobních údajů, ke kterému docházelo s vaším souhlasem do doby odvolání.